Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

Opis działań promujących rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017              

  1. Odbyły się następujące lekcje biblioteczne:

04.10.2016r.  - Leśne ludki, krasnoludki – praca a z tekstem literackim - w kl. II

02.11. 2016r.-  Jak korzystać z czasopism? - w kl. VI

24.01.2017r. - Dzieje książki w pigułce - w kl. V

06.03 2017r. - Jak powstaje książka? - w kl. IV

15.03. 2017r. - Zwiastuny wiosny – zajęcia czytelniczo - plastyczne - w kl. I

04.04. 2017r.-  Wielkanocne pisanki – zajęcia czytelnicze - w kl. I

15.05. 2017r.-  W bibliotece szkolnej – kl. 0

2. Przeprowadzone zostały konkursy:

- „Moja ulubiona postać z bajki – w klasie I, wzięło w nim udział 11 uczniów. Celem konkursu było piękne odwzorowanie postaci bajkowej, po wcześniejszej lekturze książki – marzec  2017r.

- „Literki, figielki, wierszyki łamiące języki” w klasach III – IV. Celem konkursu było wyćwiczenie u dzieci nawyku pięknego, wyraźnego wysławiania się , poprawnej dykcji, ćwiczenie pamięci. Konkurs został przygotowany w ramach zespołu „Książkowe moliki” i był połączony z występem w oddziałach przedszkolnych – styczeń 2017r.

- Gminny Konkurs „Mistrz pięknego czytania”  przeprowadzony w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzentynie. Jego celem było zintegrowanie uczniów z różnych szkół we wspólnym czytaniu oraz wykazanie się umiejętnością pięknego czytania na głos.

3. W roku szk. 2016/17 w bibliotece szkolnej działał Zespół Biblioteczny „Książkowe moliki”. Jego cele to: pomoc chętnych uczniów  w bibliotece, ćwiczenia w czytaniu, wspólne głośne czytanie, przygotowanie do udziału w uroczystościach szkolnych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, przygotowanie do konkursach w szkolnych i pozaszkolnych. Do zespołu należało 12 uczniów. Spotkania odbywały się cyklicznie w czasie długiej przerwy.

4. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – zajęcia odbywały się w każdą środę  w klasie 0 i w każdą ostatnią środę miesiąca w punkcie przedszkolnym.

 Cele: wdrażanie dzieci do słuchania czytanego tekstu, krótkie rozmowy mające na celu sprawdzenie stopnia przyswojenia przeczytanego tekstu, tłumaczenie trudnych, niezrozumiałych słów, zapoznanie z różnymi gatunkami literackimi odpowiednimi do wieku dzieci.

 Łącznie w roku sz. 2016/17 odbyło 31 spotkań.

5.  Indywidualne rozmowy z dziećmi na temat ich zainteresowań czytelniczych odbywały się najczęściej w czasie przerw śródlekcyjnych. Dzieci wypowiadały się na tematy związane ciekawą książką. Ćwiczyły recytację i piękne czytanie.

6. Pani bibliotekarka, najczęściej w czasie przerw śródlekcyjnych, zachęcała dzieci i młodzież do korzystania z księgozbioru poprzez czytanie i opowiadanie tekstów, recytację wierszy, dzielenie się wrażeniami po przeczytaniu książki, opowiadaniu ciekawostek, przysłów, sentencji o książce i czytaniu. Pomagała uczniom w wyborze książki adekwatnej do ich zainteresowań i gust ów czytelniczych.

7. W dn. 23.05.2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I. Z tej okazji  nieco starsi koledzy z klasy II wraz z bibliotekarką panią Marią Szymczyk  przygotowali apel pt. „W krainie książek”, w którym  Zaprezentowali wierszyki i piosenki o książkach, podkreślając korzyści płynące z  czytania. W ten sposób powitali pierwszaków w gronie czytelników i zaprosili do korzystania z biblioteki szkolnej. Uroczystego aktu pasowania dokonała pani  Marta Janicka, dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie. Mali czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki.

8.  26 kwietnia 2017r. odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski pod nazwą "Wiersze Poetów z Doliny Wilkowskiej". W tym roku do konkursowych zmagań stanęli uczniowie klas V ze szkół podstawowych Gminy Bodzentyn.Prezentowali wiersze patronów szkoły, tj. Marii Cedro - Biskupowej, Jana Cedro, Rozalii i Wojciecha Grzegorczyków oraz Katarzyny Zaborowskiej. Honorowy patronat nad konkursem objął  Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – pan Dariusz Skiba, który był również przewodniczącym komisji konkursowej. Ponadto w skład komisji weszli przedstawiciele rodzin patronów: pan Wojciech Kózka i pani Teresa Grzegorczyk, dyrektor Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki – pan Marcin Sikorski oraz Dyrektor SP w Św. Katarzynie – pani Ewa Orzechowska. Przy ocenie zwracano uwagę na stopień pamięciowego opanowania tekstu, poprawne i płynne recytowanie, interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Jury miało bardzo trudny wybór, ponieważ uczestnicy byli świetnie przygotowani i pięknie recytowali swoje wiersze, podkreślając jednocześnie cechy świętokrzyskiej gwary.

9. Głośne czytanie utworów w ramach zajęć świetlicowych – grupa uczniów z kl. IV – VI czytała w I semestrze utwory H. Sienkiewicza, natomiast z klas młodszych, w drugim semestrze – najpiękniejsze baśnie świata. Celem tych zajęć było doskonalenie techniki głośnego czytania, zapoznanie się z dziełami literackimi, wymiana opinii i wrażeń po przeczytani tekstu, efektywne wykorzystanie czasu wolnego.

`10.W klasie IV przez cały rok w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia pt. „Polubić czytanie”, których celem było:

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

- doskonalenie techniki głośnego czytania

- ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

- rozwijanie pamięci i  wyobraźni

- bogacenie zasobu słownictwa

- poprawa poziomu wypowiedzi ustnych

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

- rozwijanie wrażliwości uczniów

Na zajęcia uczęszczało 11 uczniów.

11.W drugim semestrze wykonana została gazetka ścienna pt. „Z książką przez wieki”. Przedstawione na niej zostały najważniejsze etapy rozwoju książki i pisma od glinianych tabliczek do współczesnych książek drukowanych.

12. W II semestrze został przygotowany referat dla rodziców na temat wpływu czytania na rozwój dzieci. Został on zaprezentowany na spotkaniu z rodzicami  w klasach IV- VI, natomiast zalety czytania książek przez dzieci trafiły do uczniów w formie ulotki.     

                                              Skrzeczyna M. 

                         

„Jasełka”

W dn. 19.12.2017 r. odbyło się w naszej szkole przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów klasy IV pod kierunkiem pani Marty Koprowskiej .

Mali aktorzy przybliżyli najważniejsze wydarzenia towarzyszące narodzinom Jezusa w betlejemskiej stajence. Nie zabrakło takich postaci jak: Św. Józef i Maryja piastujących Dzieciątko, pasterze, którzy jako pierwsi przybyli do Betlejem złożyć pokłon, Trzej Królowie, składający kosztowne dary czy piękne anioły, które zstąpiły tego dnia na ziemię, obwieszczając ludziom dobrą nowinę. Uroku całemu przedstawieniu dodały wspaniałe kolędy i pastorałki w wykonaniu solistów i szkolnego chóru przy akompaniamencie pana Roberta Puchały.

Przedstawienie obejrzeli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Dariusz Skiba, ks. proboszcz Jarosław Majka, ks. prof. Zygmunt Nocoń, przewodnicząca Rady Rodziców pani Julia Markiewicz, dyrektor szkoły pani Ewa Orzechowska, a także nauczyciele, rodzice i uczniowie. 

Jasełka wprowadziły wszystkich w niezwykłą,  radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

                                                          Skrzeczyna M.

     

„Gwiazdkowe serce”

Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym Samorząd Uczniowski naszej szkoły z opiekunem samorządu zorganizował akcję charytatywną pod hasłem "Gwiazdkowe serce”.

Zbiórka artykułów spożywczych została przeprowadzona i na terenie szkoły. Chętnie i z dużym zaangażowaniem do akcji włączyli się wszyscy uczniowie i dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego. Ze zgromadzonych produktów członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali siedem  paczek, które trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły.

                                                                                        Kopyś A.

    

Spotkanie przedszkolaków i klasy "0" z Mikołajem

Dnia 05 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie mikołajkowe. Dzieci z Oddziału i Punktu Przedszkolnego przygotowały program słowno – muzyczny zatytułowany „Witaj Święty Mikołaju” pod kierunkiem pani Teresy Stępnik i pani Justyny Jędrzejczyk. Na uroczystość przybyła pani Dyrektor, rodzice oraz dziadkowie. Dzieci zaprezentowały wesoły występ w mikołajkowej scenerii. Mikołaj obdarował dzieci pięknymi prezentami. Spotkanie przebiegło w miłej i uroczystej atmosferze. 

Stępnik T.

  

Wieczór poetycki „Cztery pory roku”

28 listopada 2017r. w naszej szkole odbył się wieczór poetycki pt. „Cztery pory roku”. Uroczystość była jednocześnie spotkaniem środowiskowym. Wzięli w niej  udział szanowni goście: przewodniczący Rady Miasta i Gminy – pan Wojciech Kózka, ks. proboszcz Jarosław Majka, ks. prof. Zygmunt Nocoń, przedstawiciele księży Pallotynów, sołtys Wilkowa – pan Bogdan Wzorek, dyrektor MGBP pani Marta Janicka, dyrektor szkoły Ewa Orzechowska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Julia Markiewicz, emeryci,  rodzice i nauczyciele.

Scenariusz programu artystycznego opracowała pani Magdalena Skrzeczyna, oprawę muzyczną – pan Robert Puchała. Występ przygotowali uczniowie klas V, VI i VII, którzy zaprosili  wszystkich zebranych do poetyckiej podróży po czterech porach roku.  Młodzi artyści zaprezentowali poezję ukazującą niepowtarzalne walory jesieni, zimy, wiosny i lata. W programie wykorzystano wiersze znanych polskich poetów jak również utwory patronów szkoły – twórców ludowych z Doliny Wilkowskiej. Uczniowie przygotowali też krótkie scenki tematyczne, a uroku całemu przedstawieniu dodały znane piosnki, takie jak „Z kopyta kulig rwie  „Wiosna” , „Remedium”, „Żółty jesienny liść” czy „Polskie kwiaty”. Tło przedstawienia stanowiła dekoracja w postaci drzewa , na  którym widniały symbole czterech pór roku, wykonana przez panią Jadwigę Mazur.

Wieczór przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych przeżyć.  Zarówno uczniowie jak i widzowie mieli okazję, aby choć na chwilę oderwać się od zwykłych, codziennych spraw, zapomnieć o szarej rzeczywistości i spędzić czas w gronie znajomych.

Po zakończeniu części artystycznej goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

                                                                 Skrzeczyna M.

      

Szkolny Dzień Życzliwości

21 listopada to  Światowy Dzień Życzliwości i  Pozdrowień. W związku z tym w naszej szkole odbył się uroczysty apel, któryprzygotowała klasa III wraz z wychowawczynią. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki, które przybliżyły prawa i obowiązki ucznia spisane 26 lat temu przez ONZ w Konwencji o Prawach Dziecka. Uczniowie jeszcze raz mogli sobie przypomnieć, co im wolno, jakie mają prawa, do kogo mogą się zwrócić o pomoc, ale też o tym, jakie na nich spoczywają obowiązki. W Polsce Konwencja Praw Dziecka obowiązuje od 1991 roku. Nasza szkoła ma opracowany statut, który również określa prawa i obowiązki uczniów i aby unikać konfliktów nauczyciel – uczeń, wszyscy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych reguł.

Poza tym uczniowie przyszli w tym dniu do szkoły ubrani na niebiesko, a na szkolnym korytarzu pojawiło się ,,Drzewko Życzliwości”, na którym można było umieścić życzenia lub pozdrowienia dla swoich znajomych, koleżanek i kolegów oraz nauczycieli.W dalszej części dnia Samorząd Szkolny  przygotował dla uczniów miłą  niespodziankę, a mianowicie wszyscy zostali obdarowani słodyczami.

                                                                                        Kopyś A.

      

"Lekcje poza szkołą"

27 listopada 2017 r. uczniowie klas I–III wzięli udział w dwóch wyjątkowych lekcjach poza murami szkoły. Pierwsza odbyła się w kinie Moskwa w Kielcach. Była zorganizowane przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina. Temat zajęć brzmiał „I kto to mówi? Jak powstaje dubbing?”

Dzieci:

  • dowiedziały się czym jest dubbing filmowy,
  • zobaczyły jak wygląda praca aktorów w studiu dubbingowym, 
  •  dowiedziały się, czym są kłapy,
  • wzięły udział w zagadkach dubbingowych dotyczących ich ulubionych filmów,
  • wykonały razem z aktorką ćwiczenia na dykcję.

Lekcja połączona była z projekcją filmu pt. „Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie”. Po projekcji filmu kolejna lekcja, tym razem w Manufakturze Słodyczy mieszczącej się w Kielcach przy ulicy Mickiewicza 1. Dzieci obserwowały proces powstawania kolorowych cukierków i lizaków od momentu wylania gorącego karmelu na kamienny stół, poprzez nadanie im kształtu, barwy i smaku, aż do zapakowania gotowego wyrobu. Uczniowie mieli również możliwość własnoręcznego wykonania karmelowego lizaka, pod czujnym okiem pracowników manufaktury. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy Małego Karmelarza.

Do szkoły wróciliśmy w dobrych humorach z bagażem nowych doświadczeń. Na długo zapamiętamy te zajęcia.

                                             Łapka B.    

„Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”

Dnia 15 listopada 2017 roku dzieci z pierwszej klasy uczestniczyły w ciekawych zajęciach w Galerii Korona w Kielcach  w ramach akcji „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. Spotkały się z profesorem Bombą, trzmielem Okruszkiem, pszczółką Kruszyną i oczywiście z jeżem Edkiem. Postaciom z bajki towarzyszyli eksperci z policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego. Uczestnicy wycieczki przypomnieli sobie, jakie są numery alarmowe, gdzie powinny być przechowywane trujące substancje, jak są one oznaczone, którą stroną jezdni należy się poruszać, kiedy nie ma chodnika, co mówią światła na sygnalizatorze, czym zajmują się strażacy, w jaki sposób uciekać z zadymionego, płonącego pomieszczenia. Pierwsze zajęcia poprowadzili przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przebrani za pracowite owady. Pojawili się: trzmiel Okruszek (w tej roli Grzegorz Piwko), pszczółka Kruszynka (Marta Jagieło), narrator (Tomasz Staniek) oraz ich asystent (Paweł Kądziołka). „Pszczółki nauczą, jak się zachowywać, żeby w kłopoty się nie wpakować. Jak być bezpiecznym zawsze i wszędzie? Podpatruj owady, a tak właśnie będzie!” – mówił narrator. Cała ekipa wyjaśniła między innymi, jak się zachowywać w gospodarstwie rolnym, aby uniknąć wypadku. A co robić, żeby nie musiała interweniować straż pożarna? To zdradzili kolejni goście: ratownik medyczny Katarzyna Klepacz i młodszy ogniomistrz Kamil Rębiś z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Dołączyła do nich mała strażaczka Ola Gała z naszej szkoły,  która zaprezentowała, jak wychodzić z zadymionego pomieszczenia.

Panie policjantki: starsza sierżant Joanna Żelezik i sierżant Małgorzata Pędzik pokazywały, jak poruszać się po drodze. Pierwszaki poznały zasadę: „jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. O to, by dzieci się nie nudziły, zadbał profesor Bomba (w tej roli Wojtek Stachurski) oraz śpiewający jeż Edek (Jacek Stachurski). Była nauka, była zabawa i był też sprawdzian. Na zakończenie lekcji przedstawiciele wszystkich klas pierwszych z gminy Bodzentyn musieli odpowiedzieć na pytania ekspertów. Naszą szkołę reprezentował Jakub Kucharski, który doskonale poradził sobie ze sprawdzianem. Dzieci miały także okazję obejrzeć w Multikinie bajkę o segregowaniu śmieci.

 Każda klasa biorąca udział w spotkaniu została sfotografowana. Zdjęcia będą się w specjalnym dodatku, który ukaże się w czwartek, 7 grudnia 2017 r.

Pierwszaki ze Świętej Katarzyny dziękują władzom Bodzentyna za możliwość bezpłatnego uczestnictwa w tak ciekawej  i pożytecznej akcji. 

B. Łapka

     

„Akademia z okazji 11 Listopada”

                                                                    „Dzisiaj wielka jest rocznica,  Jedenasty Listopada

Tym, co zmarli za ojczyznę,

hołd wdzięczności Polska składa”.

Akademia z okazji Święta Niepodległości odbyła się w naszej szkole 14 listopada 2017r. Przygotowali ją uczniowie kl. 4 wraz z wychowawczynią panią Edytą Baran. Występ rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego, następnie uczniowie zaprezentowali utwory poetyckie i piosenki, w których przypomnieli wydarzenia poprzedzające odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

Uroczysta akademia była dla uczniów świetną lekcją historii i patriotyzmu. Uczestnicząc każdego roku w obchodach Święta Niepodległości składamy hołd tym wszystkim, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

                                          Skrzeczyna M.

  

Harcerskie spotkanie

W dn. 08.11.2017 roku uczniowie klas IV-VI brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez instruktorów ZHP oraz harcerzy z sąsiednich szkół.

Celem spotkania było zaprezentowanie zasad działania organizacji harcerskich oraz zachęcenie uczniów do wstąpienia w szeregi ZHP.

Goście przypomnieli cechy, jakimi powinien odznaczać się harcerz oraz opowiedzieli, czego można się nauczyć w trakcie harcerskich zbiórek, spotkań, ognisk, wycieczek, obozów, rajdów. Zaprosili też uczniów do udziału we wspólnej zabawie.

                                                              M. Skrzeczyna

          

„Czcimy pamięć poległych

Tradycją jest, że uczniowie naszej szkoły dbają o mogiły poległych w czasie II wojny światowej, położone na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Kilka razy w roku, również przed dniem Wszystkich Świętych, uczniowie odwiedzają i porządkują groby, m.in. zbierają opadłe liście, a także zapalają znicze i składają wiązanki. W ten sposób pielęgnują pamięć i oddają hołd tym, którzy zginęli w obronie ojczyzny, a także uczą się patriotyzmu i szacunku do tradycji.

                                                                      Skrzeczyna M.

                 

  

„Totus Tuus”- apel poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II

31 października 2017 r. uczniowie klas V, VI, VII zaprezentowali montaż słowno- muzyczny poświęcony Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II. Występ został przygotowany pod kierunkiem pani Marty Koprowskiej i pani Marii Szymczyk. Jego celem było przypomnienie postaci wielkiego Polaka, który swoim życiem i posługą dla całego świata ukazywał nam drogę do świętości. W scenariuszu wykorzystano fragmenty życiorysu Karola Wojtyły, wiersze i fragmenty prozy. Całość przedstawienia wzbogaciła prezentacja multimedialna oraz pieśni religijne, które towarzyszyły papieżowi w jego ziemskiej wędrówce wraz z jego ulubioną pieśnią pt. „Barka”. Oprawę muzyczną apelu przygotował pan Robert Puchała.

                                                                  Skrzeczyna M. 

   

Ślubujemy!

24 października 2017 r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie złożyli uroczyste ślubowanie. Na pamiątkę każdy pierwszak otrzymał Akt pasowania na ucznia oraz pierwszą w życiu legitymację szkolną.

„Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – ślubowało 12 dzieci.

Uroczyste ślubowanie odbyło się w sali gimnastycznej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Dariusz Skiba, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Wojciech Kózka, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej pani Ewa Orzechowska, rodzice, nauczyciele, uczniowie. Dzieci rozpoczęły uroczystość występem artystycznym, który zachwycił wszystkich zebranych. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała pani dyrektor Ewa Orzechowska.

Pan Burmistrz złożył pierwszakom gorące gratulacje w tym, jakże ważnym dla nich dniu. Życzył wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy oraz wręczył upominki. Swoje słowo do uczniów skierowała również pani dyrektor Ewa Orzechowska. Pani Maria Grzejszczyk–Gała przekazała pierwszakom prezent od rodziców – dwa komplety kolorowych woreczków. Pomoc ta bardzo się przyda podczas zajęć wychowania fizycznego i matematyki. Na zakończenie uroczystości zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie. Następnie dzieci udały się na poczęstunek.

Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

 Beata Łapka, Małgorzata Dębicka

  

 

IX Rajd Edukacyjny „Puszcza Jodłowa”

W dniu 20.10.2017 r. czworo uczniów klasy VI: Igor Durlik, Kacper Dulęba, Paweł Pióro i Alicja Sito uczestniczyło w IX Rajdzie Edukacyjnym „Puszcza Jodłowa” zorganizowanym przez Świętokrzyski Park Narodowy. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe oraz rozwiązywali zagadki przyrodnicze na 6 punktach kontrolnych. W tegorocznym konkursie nasza szkoła zajęła III miejsce. 

                                                 B. Stępień

   

 

„Pracowania edukacji ekologiczno-przyrodniczej”

Dzięki udziałowi w programie dla gmin województwa świętokrzyskiego: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w ramach
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nasza szkoła wyposażona została w liczne pomoce dydaktyczne, które urozmaicają lekcje przyrody, biologii,  fizyki i chemii. Zestawy doświadczeń pozwalają uzupełnić i zobrazować informacje zawarte w podręczniku i podstawie programowej; przyrządy pomiarowe będą przydatne do obserwacji i badań najbliższego otoczenia (powietrza, wody, gleby) podczas zajęć terenowych. Dzięki udziałowi programie pracownia przyrodnicza zostały wyposażona w odpowiednie meble, co dało możliwość odpowiedniego przechowywania sprzętu laboratoryjnego, przyrządów pomiarowych, atlasów, ponadto szkoła otrzymała stojaki na plansze, czy też ekran ścienny, laptop oraz projektor multimedialny, dzięki któremu można dokonywać prezentacji. W ramach programu również nauczyciele przedmiotów przyrodniczych - panie Baran E., Hajduk E. i Stępień B. poszerzały swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach dotyczących wykorzystania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Podejmowane działania w ramach programu mają na celu podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach i kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

Stępień B. 

  

 

Święto nauczycieli w naszej szkole

14 października każdego roku przypada Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Swoje święto obchodzą wówczas wszyscy pracownicy oświaty. W naszej szkole uroczysta akademia z tej okazji odbyła się nieco później, tj. 17 października 2017 r. Przygotowali ją uczniowie klas IV, V, VI pod kierunkiem pani Niny Chmiel. Serdecznymi słowami wyrazili wdzięczność dla nauczycieli i wychowawców za cierpliwość, życzliwość i troskę, a przede wszystkim za przekazywaną wiedzę. Nie zabrakło też humorystycznych wierszyków o szkole. Występ urozmaiciły wesołe piosenki śpiewane przy akompaniamencie pana Roberta Puchały. Na zakończenie przedstawiciele SU wręczyli nauczycielom słodkie podarunki.

                                                                           M. Skrzeczyna

  

PAMIĘTAMY!

19 września 2017 r. uczciliśmy w naszej szkole  78 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystą akademię z tej okazji przygotowali uczniowie klasy VII wraz z wychowawczynią panią B. Stępień i nauczycielem muzyki panem R. Puchałą.

Uczniowie zaprezentowali poezję o tematyce wojennej oraz przekazali informacje historyczne dotyczące wybuchu II wojny światowej. W ten sposób przypomniane zostały ważne, a zarazem jakże tragiczne wydarzenia w dziejach naszego kraju. Występ został wzbogacony pieśniami żołnierskimi i patriotycznymi.

                                                   B. Stępień

 

   

Warsztaty profilaktyczne

 i lekcja udzielania pierwszej pomocy

        W dn. 26.09.2017 r. gościliśmy w naszej szkole ratownika medycznego. Przeprowadził on warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV – VII, których celem było przybliżenie tematyki związanej z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą uzależnienia. Szczególną uwagę zwrócił na szkodliwość oraz tragiczne skutki zażywania dopalaczy. Następnie wszyscy uczniowie począwszy od kasy I do VII wzięli udział w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dowiedzieli się, jak należy właściwie postępować w przypadku zagrożenia zdrowia lub  życia.

                                                       M.Skrzeczyna  

                          

bip

Nasza szkoła

styczeń 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian
Święta Katarzyna