Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 1. Zając Oskar – przewodniczący
 2. Banak Julia – zastępca przewodniczącego
 3. Królicki Norbert – sekretarz
 4. Zawierucha Amelia – członek

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2017/2018

Zadania do realizacji Odpowiedzialni Termin

Organizacja pracy:

 1. zebranie organizacyjne- zapoznanie z Planem pracy samorządu na rok szk. 2017/2018,  regulaminem SU- przydział zadań i obowiązków;
 2. spotkanie dyrektorem szkoły

c) zebrania członków Zarządu i Rady

d)wybór samorządów klasowych

e) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do zarządu SU na kolejny rok szkolny

f)Podsumowanie pracy SU za rok szk. 2017/2018

Opiekun SU,

Zarząd SU

Opiekun SU

Wychowawcy

Opiekun SU

Opiekun SU

Wrzesień

Raz na miesiąc i wg potrzeb

Wrzesień

Czerwiec

Czerwiec

Organizowanie pomocy w nauce uczniom słabym

- w ramach zajęć świetlicowych

Samorządy klasowe

Wychowawcy świetlicy

Wg potrzeb

Uczestniczenie w pracy szkoły.

- działalność SU wg przyjętego planu

 - Wyrażanie opinii Zarządu /Rady SU na temat spraw związanych z działalnością i życiem szkoły

Współpraca SU z :

 - Dyrekcją szkoły

 - Wychowawcami klas

 - Pracownikami obsługi

Zarząd SU

Rada SU

Cały rok

Wg potrzeb

Cały rok

Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach, respektowanie ich przez szkołę w codziennej pracy.

Wychowawcy

Cały rok

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów:

Akcja -Dzień życzliwości

Konkurs na plakat -,, Bezpieczna zima"

Dzień wiosny-konkurs ,,Mam Talent"

Konkurs rysunkowy- Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty

Opiekun  samorządu

  Samorząd uczniowski

 Klasy I -VII 21 listopad

Klasy III- VII   

 Marzec

 klasy I- VII

Prace użyteczne na rzecz szkoły

        -       Gazetka samorządu uczniowskiego

-          udział w akcji „Sprzątanie świata”

-          dbanie o czystość wokół szkoły

-          dbanie o ład i estetykę sal lekcyjnych i korytarzy

Rada SU,

Samorządy klasowe

Wrzesień

Cały rok

Dbanie o miejsca pamięci narodowej – porządkowanie mogił, zapalanie zniczy, składanie wiązanek Samorządy klas IV- VII Cały rok- ze szczególnym natężeniem IX ,XI ,VI

Aktywne włączanie się w przygotowywanie imprez i uroczystości klasowych i szkolnych:

 1. współorganizowanie imprez i  uroczystości szkolnych:
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – pomoc w akademii,   życzenia na tablicy ogłoszeń.
 • Wieczór poetycki
 • Ślubowanie klasy I- upominki dla pierwszaków
 • Andrzejki – zorganizowanie zabawy wraz z wróżbami
 • Zabawa noworoczna- dekorowanie sali
 • Walentynki
 • Pierwszy Dzień Wiosny- konkurs
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Sportu Szkolnego

a)Samorządy klasowe

b)Rada SU, sekcja

rozrywki

luty

marzec

c)Zarząd SU, sekcja rozrywki

Zgodnie z harmonogramem

Losowanie „Szczęśliwego numerka” – kontynuacja

Osoba wylosowana jest zwolniona z odpowiedzi ustnych i nie może otrzymać oceny niedostatecznej

Zarząd SU

Od  1 października

cały rok

Wolontariat

- udział w akcji „Góra Grosza (zbiórka monet)

- akcja dokarmiamy ptaki

-dzień darmowej kanapki

-stały dzień korepetytora

-dzień książki- wymiana książką własną

- przedświąteczna zbiórka żywności w okolicznych sklepach i na terenie szkoły „Gwiazdkowe serce”

- współpraca z fundacją  na rzecz dzieci niepełnosprawnych

„Pomóż i ty” (sprzedaż kalendarzyków, zakładek itp.)

Rada SU,

Zarząd SU

Listopad- luty

Grudzień ,styczeń

Grudzień

Wrzesień/październik

Zbiórka zużytych baterii

Zbiórka plastikowych zakrętek

Opiekun SU

Opiekun SU

Cały rok

Cały rok

 

 

 

 

 

 

bip

Nasza szkoła

wrzesień 2018
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
Święta Katarzyna