Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  1. Kołomańska Zuzanna – przewodnicząca
  2. Paź Kacper – zastępca przewodniczącego
  3. Królicki Norbert – sekretarz
  4. Sito Alicja – członek

 

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2018/2019

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Organizacja pracy:

a) zebranie organizacyjne- zapoznanie z Planem pracy samorządu na rok szk. 2018/2019, regulaminem SU- przydział zadań i obowiązków;

b) spotkanie dyrektorem szkoły

c) zebrania członków SU d)wybór samorządów klasowych e) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do zarządu SU na kolejny rok szkolny f) podsumowanie pracy SU za rok szk. 2018/2019

opiekun SU, rada SU opiekun SU wychowawcy opiekun SU opiekun SU

Wrzesień wg potrzeb Wrzesień Czerwiec Czerwiec

Uczestniczenie w pracy szkoły.

- działalność SU wg przyjętego planu

- wyrażanie opinii Zarządu /Rady SU na temat spraw związanych z działalnością i życiem szkoły

Współpraca SU z :

- Dyrekcją szkoły

- Wychowawcami klas

- Pracownikami obsługi

rada SU

Cały rok Wg potrzeb Cały rok

Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach, respektowanie ich przez szkołę w codziennej pracy.

wychowawcy

Cały rok

Wolontariat Powołanie szkolnego koła wolontariatu pt. Dobro wraca

Marta Koprowska

Październik

Szkolny tydzień życzliwości Najsympatyczniejszy uczeń Życzliwość na co dzień- plakat od I-VIII Apel- Życzliwość Plakat reklamujący szkołę - od IV do VIII Małe rzeczy zrobione z serca urastają do rzeczy wielkich Kiermasz ciasteczek samodzielnie wykonanych. Co to jest wolontariat- idea wolontariatu- gazetka Kartka dla seniora przedświąteczna zbiórka żywności w okolicznych sklepach i na terenie szkoły „Gwiazdkowe serce” - współpraca z fundacją na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Pomóż i ty” (sprzedaż kalendarzyków, zakładek itp.)

samorząd uczniowski szkolne koło wolontariatu samorząd uczniowski listopad/ grudzień grudzień szkolne koło wolontariatu

5 grudnia szkolne koło wolontariatu

Prace użyteczne na rzecz szkoły

- gazetka samorządu uczniowskiego

- udział w akcji „Sprzątanie świata”

- dbanie o czystość wokół szkoły

- dbanie o ład i estetykę sal lekcyjnych i korytarzy

samorządy klasowe

Wrzesień Cały rok

Dbanie o miejsca pamięci narodowej – porządkowanie mogił, zapalanie zniczy, składanie wiązanek

samorządy klas IV- VIII

cały rok - ze szczególnym natężeniem IX, XI, VI

Aktywne włączanie się w przygotowywanie imprez i uroczystości klasowych i szkolnych:

a) organizowanie imprez klasowych wynikających z planów wychowawczych;

b) współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych: - Dzień Komisji Edukacji Narodowej – pomoc w akademii, życzenia na tablicy ogłoszeń.

- Ślubowanie klasy I- upominki dla pierwszaków

- Andrzejki – zorganizowanie zabawy wraz z wróżbami

- Zabawa noworoczna- dekorowanie sali

- Walentynki

- Pierwszy Dzień Wiosny- konkurs

- Dzień Dziecka

- Dzień Sportu Szkolnego

c)organizowanie dyskotek szkolnych

samorządy klasowe październik samorządy klasowe

Zgodnie z harmonogramem

Losowanie „Szczęśliwego numerka” – kontynuacja

Osoba wylosowana jest zwolniona z odpowiedzi ustnych, pisze kartkówkę lecz nie otrzymuje z niej oceny niedostatecznej . Cicha przerwa- raz w miesiącu Przerwa z muzyka- w tygodniu życzliwości

zarząd SU

Od 5 września - przez cały rok

Zbiórka zużytych baterii Zbiórka plastikowych zakrętek

opiekun SU opiekun SU

Cały rok Cały rokbip

Nasza szkoła

wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
Święta Katarzyna