Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLWOŚCI

                                                                         „Nie ustawaj w miłości”

                                                    - Matka Teresa

30 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole Dzień Życzliwości, który został zorganizowany z inicjatywy opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu - pani Marty Koprowskiej oraz Samorządu Uczniowskiego działającego pod opieką pani Anny Kopyś.

Uczniowie klasy VII przygotowali apel, którego tematem przewodnim była szeroko rozumiana życzliwość. W prezentowanych utworach poetyckich i piosenkach chcieli przekazać wszystkim, że człowiek tyle jest wart, ile podaruje drugiemu człowiekowi; że uprzejmość i uśmiech nic nie kosztuje, a może wiele zdziałać; że warto pomagać, bo dobro, które dajemy, zawsze do nas wraca.

Ponadto uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu sprzedawali własnoręcznie wykonane Kartki Życzliwości, z których dochód zostanie przekazany na zakup produktów do paczek w ramach akcji „Gwiazdkowe serce”.

W ramach obchodów szkolnego Dnia Życzliwości każda klasa wylosowała swoje hasło – powiedzenie, przysłowie, aforyzm na temat radości, na podstawie którego uczniowie wspólnie przygotują plakat.                                                                             

Magdalena Skrzeczyna

 

Wieczór pieśni i poezji patriotycznej

27 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole wieczór pieśni i poezji patriotycznej. Było to spotkanie środowiskowe, na które przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – pan Dariusz Skiba, ks. proboszcz Jarosław Majka, ks. prof. Zygmunt Nocoń, radna gminy – pani Anna Obara, sołtys Wilkowa – pan Bogdan Wzorek, przewodnicząca rady rodziców – pani Julia Markiewicz, przedstawicielka rodziny patrona szkoły – pani Maria Borycka, emerytowani nauczyciele i pracownicy, rodzice uczniów a także pani dyrektor Ewa Orzechowska i grono pedagogiczne.

Scenariusz programu artystycznego przygotowała pani Magdalena Skrzeczyna, oprawę muzyczną – pan Robert Puchała, dekorację – pani Jadwiga Mazur. Uczniowie klas IV, VI, VII i VIII zaprezentowali wiersze wyrażające miłość do Ojczyzny, która w swojej przeszłości miała zarówno chwile radosne i szczęśliwe jak smutne i tragiczne. W scenariuszu wykorzystane zostały utworypoetyckie C. K. Norwida, W. Szymborskiej, J. Pietrzaka, Cz. Janczarskiego, które wprowadziły wszystkich w niezwykły nastrój i dostarczyły wielu wzruszeń. Poezji towarzyszyły znane wszystkim pieśni patriotyczne, wojskowe i partyzanckie. W wykonaniu solistów, duetów oraz szkolnego chóru usłyszeliśmy między innymi takie utwory, jak: „Rota”, „Wojenko, wojenko”, „Pierwsza Kadrowa”, „Piechota”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”, „Serce w plecaku” i inne. Wykonaniekażdej piosenki zostało poprzedzone krótkim komentarzem dotyczącym genezy jej powstania, autora słów i melodii, okoliczności, w których najczęściej ją śpiewano.Dla ułatwienia wspólnego śpiewu teksty utworów były dostępne w specjalnie przygotowanych na tę okoliczność śpiewnikachProgram zakończono wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.

Spotkanie przebiegało w podniosłej,a jednocześnie miłej i serdecznejatmosferze. Stało się okazją do tego, aby choć na chwilę oderwać się od spraw codziennych i poddać refleksji na temat wartości, które powinny być ważne w życiu każdego Polaka.

Uroczystość ta była kolejnym wydarzeniem w szkole mającym na celu upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkanie z pewnością na długo pozostanie w sercach i pamięci zarówno uczniów jak i przybyłych gości. 
                                       

                                                                      Magdalena Skrzeczyna

 

Uczniowie klas starszych poszerzają swoją wiedzę historyczną

        Dn. 16.11.2018 r. uczniowie klas V-VIII wzięli udział w wycieczce do Kielc. W Biurze Wystaw Artystycznych młodzież podziwiała wystawę zdjęć i projektów pomników pt. „Krajobraz z blizną”. Wernisaż wystawy został przygotowany w związku z 100-leciem odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ekspozycja nawiązuje do pamięci polskich walk niepodległościowych z okresu I wojny światowej w naszym regionie. Uczniowie wzięli także udział w warsztatach poświęconych sztuce scenografii. Obejrzeli prezentację zdjęć z autentycznych planów filmowych oraz wysłuchali wykładu na temat szeroko pojętej plastyki w filmie, następnie korzystając z przygotowanych materiałów podjęli próbę samodzielnego tworzenia elementów scenografii.

            W tym dniu uczniowie wzięli także udział w warsztatach organizowanych przez IPN. Uczestnicy zajęć obejrzeli spot na temat I wojny światowej, dowiedzieli się o różnych ciekawostkach historycznych związanych z odzyskaniem Niepodległości przez Polskę. Oglądali także krótki film animowany, którego bohaterką była niedźwiedzica polarna - „Baśka Murmańska” ulubienica polskich żołnierzy walczących z bolszewikami. Do Polski trafiła z dalekiej północy, zaprzyjaźniła się z żołnierzami nie odstępujących ich na chwilę. Wzięła także udział w słynnej defiladzie warszawskiej organizowanej dla Marszałka Piłsudskiego. W ramach ewaluacji wiedzy zdobytej na zajęciach uczniowie wypełniali karty pracy dotyczące emitowanych filmów oraz wykonywali próbne szkice prezentujące legionistów. Młodzież zakończyła warsztaty nauką słów pieśni pt. „ Pierwsza kadrowa”.

            Ostatnim punktem harmonogramu wycieczki była projekcja filmu pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w kinie „Helios”. Twórcami filmu są Wisław Saniewski i DenioDelić. Inspiracja dla reżyserów była książka Arkadego Fiedlera o Dywizjonie 303. Film opowiada prawdziwa historię polskich lotników Dywizjonu 303w bitwie o Wielką Brytanię w 1940r. Głowni bohaterowie podniebnych przestworzy początkowo są niedoceniani i wyśmiewani, ostatecznie staja się legendą. Film upowszechnia wiedzę historyczną oraz promuje postawy patriotyczne. Przybliżając sylwetki i nadprzeciętne umiejętności pilotów, zachęca również do sięgnięcia po powieść Arkadego Fiedlera. Oddaje także hołd polskich patriotom, jest znakomita lekcją historii nie tylko dla uczniów.

Młodzież ujęta dobrymi efektami specjalnymi oraz heroiczna postawą bohaterów w poczuciu dumy narodowej wróciła do szkoły pełna niezapomnianych wrażeń.

 Jadwiga Mazur

100 - lecie Niepodległości

13 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. Przygotowali ją uczniowie klasy IV, VI, VII i VIII wraz z panią Anną Kozieł i panem Robertem Puchałą. W montażu słowno–muzycznym przypomnieli najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski od momentu rozbiorów, poprzez zrywy niepodległościowe i walki w obronie ojczyzny, aż do zakończenia I wojny światowej w 1918r. i odzyskania upragnionej wolności po długich 123 latach niewoli. Występowi towarzyszyły pieśni patriotyczne.

11 listopada to jedna z najpiękniejszych dat, jakie zostały zapisane na kartach historii naszej ojczyzny. Nasza szkolna uroczystość miała na celu uczczenie tej jakże szczególnej i wyjątkowej rocznicy oraz złożenie hołdu bohaterom, dzięki którym możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

Magdalena Skrzeczyna

"Ślubujemy, że nie zawiedziemy"

30 października 2018 r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie złożyli uroczyste ślubowanie. Na pamiątkę każdy pierwszak otrzymał Dyplom pasowania na ucznia oraz legitymację szkolną

„Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” - ślubowało 16 dzieci.

Uroczyste ślubowanie odbyło się w sali gimnastycznej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Dariusz Skiba, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej pani Ewa Orzechowska, rodzice, nauczyciele, uczniowie. Na początku przedstawiciel samorządu uczniowskiego powitał wszystkich zebranych gości i pierwszoklasistów. Dzieci rozpoczęły uroczystość występem artystycznym. Była to inscenizacja pt: ,,Smerfy w szkole". Przedstawienie bardzo się podobało wszystkim zebranym. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała pani dyrektor Ewa Orzechowska.

Pan Burmistrz złożył pierwszakom gorące gratulacje w tym, jakże ważnym dla nich dniu. Życzył wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy oraz wręczył upominki. Swoje słowo do uczniów skierowała również pani dyrektor Ewa Orzechowska. Pani Magdalena Paciorek przekazała pierwszakom prezent od rodziców – kolorowe pudełka na pomoce dydaktyczne. Przedstawiciele klas starszych również obdarowali pierwszoklasistów upominkami. Na zakończenie uroczystości zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie. Następnie dzieci udały się na wspólny poczęstunek i zabawę przy muzyce.

Anna Kopyś

"Uczymy się ratować!"

19 października 2018 r.  w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie z inicjatywy Pana Adama Żebrowskiego odbyła się lekcja udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia zostały przeprowadzone w klasach I–VIII przez dwóch ratowników z pogotowia wojewódzkiego.  Uczniowie poznali krok po kroku podstawowe czynności ratujące życie. W trakcie ćwiczeń z udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy, uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, czym jest Łańcuch Przeżycia. Łańcuch ten pokazuje prawidłową kolejność wykonywania czynności, zapewniających szybką i skuteczną pomoc osobie poszkodowanej. Najważniejszym elementem udzielania pierwszej pomocy jest zachowanie własnego bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem  jest sprawdzenie przytomności poszkodowanego i wezwanie pomocy. Uczniowie przypomnieli sobie numery telefonów alarmowych, pod które należy dzwonić po pomoc. Sprawdzania oddechu uczniowie uczyli się na manekinach i na sobie nawzajem. Jeden wcielił się w rolę poszkodowanego, a drugi ratującego. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej, jeżeli poszkodowany nie oddycha lub oddycha nieprawidłowo wykonujemy oddechy ratownicze.

 Zajęcia  spotkały się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczniów.  

Kopyś Anna

"X Rajd Edukacyjny Puszcza Jodłowa"

            19 października 2018 r. uczennice klasy VI: Natalia Buczek, Martyna Kowalska, Zuzanna Rachtan i Amelia Zawierucha uczestniczyły w X Rajdzie Edukacyjnym "Puszcza Jodłowa" zorganizowanym przez Świętokrzyski Park Narodowy. Wraz z opiekunem panią Beatą Stępień wyruszyły niebieskim szlakiem ze Świętej Katarzyny do Bodzentyna. Na trasie na sześciu punktach kontrolnych  czekały na nich zadania testowe, gry i zagadki przyrodnicze.

Dziewczynki w X jubileuszowym wydaniu rajdu zajęły I miejsce z wynikiem 50,5 pkt. 

W nagrodę uczennice 26 października 2018 r. jadą do Poleskiego Parku Narodowego.

Beata Stępień  

 

„Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”

Dnia 17 października 2018 roku dzieci z pierwszej klasy uczestniczyły w zajęciach w Galerii Korona w Kielcach  w ramach akcji

„Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”.

Spotkały się z profesorem Bombą, pszczółką Kruszyną i jeżem Edkiem. Postaciom z bajki towarzyszyli eksperci z policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego. Uczniowie przypomnieli sobie, jakie są numery alarmowe, którą stroną jezdni należy się poruszać, kiedy nie ma chodnika, co mówią światła na sygnalizatorze, czym zajmują się strażacy, w jaki sposób uciekać z zadymionego, płonącego pomieszczenia. Pierwsze zajęcia poprowadzili przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przebrani za pracowite owady. „Pszczółki pokazały, jak się zachowywać, żeby w kłopoty się nie wpakować." Jak być bezpiecznym zawsze i wszędzie? Cała ekipa wyjaśniła między innymi, jak się zachowywać w gospodarstwie rolnym, aby uniknąć wypadku.

Panie policjantki: starsza sierżant Joanna Żelezik i sierżant Małgorzata Pędzik pokazywały, jak poruszać się po drodze. Pierwszaki poznały zasadę: „jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Aby dzieci się nie nudziły, zadbał profesor Bomba oraz śpiewający jeż Edek. Dzieci miały także okazję obejrzeć w Multikinie bajkę o segregowaniu śmieci.

Każda klasa biorąca udział w spotkaniu została sfotografowana. Zdjęcia będą się w specjalnym dodatku, który ukaże się 6 grudnia 2018 r.                                                                                       Anna Kopyś   

Spotkanie z policjanetem

25 września 2018r. gościliśmy w naszej szkole pana policjanta z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

W spotkaniu brali udział uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego. Funkcjonariusz przybliżył najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Zaprezentował dzieciom znaki drogowe, które powinny rozpoznawać i stosować się do nich. Pan zachęcał wszystkich do noszenia na ubraniach i plecakach elementów odblaskowych. Dzieci otrzymali takie odblaski. Obejrzeli także krótki filmik o ruchu drogowym. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa.

Anna Kopyś

 

I Marsz Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich

W dn. 05 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie miała miejsce niecodzienna uroczystość. Gościliśmy bowiem uczestników I Marszu Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich, zorganizowanego dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Marsz wyruszył z Bodzentyna szlakiem przez las do Św. Katarzyny. Przejście drogi zajęło uczestnikom ponad dwie godziny. Ok. godziny 13.30 marsz, do którego w Św. Katarzynie dołączyły poczty sztandarowe z miejscowych szkół oraz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła, dotarł do naszej szkoły, gdzie został powitany przez uczniów i nauczycieli.

Na placu przed szkołą najpierw odśpiewano hymn państwowy, po czym Pan Burmistrz Dariusz Skiba podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w Marszu, podkreślając jednocześnie, jak ważna jest pamięć o wydarzeniach historycznych i pielęgnowanie patriotyzmu.

Następnie ks. proboszcz Jarosław Majka odmówił modlitwę i dokonano odsłonięcia tablicy poświęconej komendantowi I Brygady Legionów Polskich, Józefowi Piłsudskiemu, który podczas I wojny światowej, w dn. 31 października 1914 r. obozował ze swoimi żołnierzami w Św. Katarzynie. Tablicę odsłonili:dr Dorota Koczwańska-Kalita Naczelnik Kieleckiej Delegatury IPN, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie Ewa Orzechowska, ks. Jacek Kowalik kapelan płk Wojsk Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Kołomańska.

Po odsłonięciu tablicy złożono wiązanki kwiatów i goście zostali zaproszeni na salę gimnastyczną, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Prof. Urszula Oettingen wygłosiła prelekcję na temat pobytu Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskichw 1914 r., po czym odczytano list od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Głos zabrał również przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bodzentyn pan Wojciech Kózka, który podziękował organizatorom Marszu i przekazał pani prof. Urszuli Oettingen księgę pamiątkową o Józefie Piłsudskim.

Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna, którą przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie. W montażu słowno - muzycznym przypomniano „drogę” Polski do odzyskania niepodległości. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Program wzbogaciły symboliczne scenki przedstawiające podział Polski przez zaborców, ojczyznę w latach niewoli i odzyskanie upragnionej wolności.

Po programie artystycznym wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek.

                                                                                     Magdalena Skzeczyna

 

PAMIĘTAMY!

W dniu 28 września 2018 r. odbyła się akademia upamiętniająca 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej, która przeszła do historii jako jeden z największych i najkrwawszych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości.

Montaż słowno - muzyczny składający się z wierszy nawiązujących do wydarzeń z Września 1939 r. i piosenek patriotycznych przygotowali uczniowie klasy VII pod opieką wychowawczyni pani Ewy Metryki-Warchoł. Swoim występem przypomnieli smutne i tragiczne czasy oraz oddali hołd tym, którzy poświęcili życie, walcząc z niemieckim okupantem o wolność Ojczyzny. Program artystyczny wzbogacony został prezentacją multimedialną, na którą składały się zdjęcia z czasów wojny oraz teksty śpiewanych piosenek.

Magdalena Skrzeczyna

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZIEMIA JEST PIĘKNA"

W dniu 26 września 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny "Ziemia jest piękna". przeprowadzony w ramach projektu "Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej", którego organizatorem była pani Beata Stępień.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na piękno przyrody nas otaczającej. Komisja konkursowa nagrodziła następujące osoby:

I miejsce - Sylwia Markiewicz

II miejsce Igor Durlik

III miejsce - Daria Wojdyła

Beata Stępień

 

bip

Nasza szkoła

grudzień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Imieniny obchodzą: Laura, Bogusław, Gracjan
Święta Katarzyna