Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

KOMUNIKAT

   Informuję, że wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość. 

KOMUNIKAT

Informuję, że wszystkie dzieci, zostały przyjęte do Punktu Przedszkolnego i Oddziałów Przedszkolnych.

Listy dzieci przyjętych do poszczególnch grup zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie. 

KOMUNIKAT

Informuję, że do dnia 10 kwietnia 2020 r. w szkole nie będę odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego należy wysyłać na adres e-mailowy szkoły: sp.sw.katarzyna@o2.pl 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

ZDALNE LEKCJE 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy uczniów do samodzielnej i zdalnej nauki.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną  

https://www.gov.pl/zdalnelekcje

Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają utrwalić, i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny, zgodny z podstawą programową.

Z materiałów można korzystać na różnych urządzeniach (komputer, laptop, tablet, smartfon).

Prosimy też rodziców aby w miarę możliwości motywowali swoje dzieci do samodzielnej pracy w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.

Materiały edukacyjne - polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

 1. https://www.cke.gov.pl/
 2. https://epodreczniki.pl/
 3. https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/dla-uczniow
 4. https://lektury.gov.pl/
 5. https://esero.kopernik.org.pl/
 6. https://przystanekhistoria.pl/
 7. https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
 8. https://polona.pl/

 

 EGZAMIN ÓSMOKLASITY

Centralna Komisja Egaminacyjna udostępniła materiały z lat poprzednich, abyście mogli skutecznie przygotować się do nadchodzącego sprawdzianu. 

Poniżej znajduje się link do materiałów powtórzeniowych. 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

KOMUNIKAT

Od dnia 16.03.2020 r. szkoła zamknięta.

W szczególnie pilnych sprawach proszę kontaktować się na adres e-mail: sp.sw.katarzyna@o2.pl lub telefonicznie:

 • 41 311-55-11,  41 311-50-10 – sekretariat Gminy Bodzentyn

 

KOMUNIKAT

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od 16 marca do 25 marca 2020 r. uczniowie nie przychodzą do szkół, nie odbywają się w tym czasie żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze

 Dyrektor szkoły

Ewa Orzechowska 

Rodzicu

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca 2020 r.

W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca 2020 r. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

zorganizowanego

w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie 

Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie ogłasza nabór dzieci w wieku 3-6 lat na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych 

od 02.03.2020 r. do 29.03.2020 r. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pobrania w szkole (tablica ogłoszeń) lub na stronie internetowej szkoły spswkatarzyna.pl

Wypełnione wnioski należy składać do wicedyrektora szkoły

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 KOMUNIKAT

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej zgłoś się do wychowawcy, dyrektora – umożliwimy kontakt ze specjalistami. Skorzystaj z pomocy pedagoga szkolnego.

Przydatne adresy

 

 

OGŁOSZENIE

Informuję, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn od 1 października 2019 r. nastąpią zmiany w pracy stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, to jest:

         1. Zmiana stawki żywieniowej:

 • jednodaniowy obiad (zamiennie zupa z drugim daniem) dla uczniów - 3 zł
 • dwa posiłki (drugie śniadanie, dwudaniowy obiad) dla dzieci przedszkolnych pozostających w szkole do 5 godzin  - 5 zł
 • trzy posiłki (drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla dzieci pozstających w szkole powyżej 5 godzin - 7 zł

      2. Wpłaty za obiady należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca u intendentki szkolnej w godzinach od 10.00-14.00

           3. Odpis za niewykorzystany obiad będziemożliwy wyłacznie pod warunkiem telefonicznego zgłoszenia nieobecności dziecka w danym dniu od godz. 7.40 do godz. 8.00 pod numerem tefonu 41 311-21-14

 

UBEZPIECZENIE DZIECI 

NUMERY POLIS:

Szkoła Podstawowa: seria EDU-A/P nr 070961

Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny: seria EDU-A/P nr 070957 

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szkolnego?

 • poprzez stronę internetową www.interrisk.pl
 • wyślij sms o treści "SZKODA" po numer tel. 570 217 866
 • konktakt InterRisk tel. (22) 212 20 12
 • w-mail: intrrisk.szkody@vigekspert.pl
 • pisemnie:   InterRisk TU S.A. 
 •                   Vienna Insurance Group
 •                   Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • osobiście: w dowolnej jednostce InterRisk TU S.A.
 •                 Vienna Insurance Group;
 •                 adresy placówek na www.interrisk.pl 

 Korzyści z ubezpieczenia:

 • korepetycje po nieszczęśliwym wypadku
 • zwrot kosztów rehabilitacji i zakupu leków
 • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu na skutek NNW (do 180 dni) oraz choroby (do 60 dni)
 • wyczynowe uprawianie sportu w szkole oraz w życiu prywatnym bez dodatkowych opłat
 • pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenia, użądlenia bez konieczności pobytu w szpitalu
 • zdiagnozowanie u ubezpieczonego poważnej choroby (nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bolerioza)
 • zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

 Ogólne warunki ubezpieczenia

 

PROJEKT

"Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn" 

Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu pn.„Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn” realizowanego przez Gminę Bodzentyn w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawowej w Leśnej. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RegionalnyProgramOperacyjnyWojewództwaŚwiętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych na etapie edukacji podstawowej oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment wśród 242 uczniów i uczennic (118K/124M) oraz 39 nauczycieli (35K/4M) w 5 wiejskich szkołach z terenu gminy Bodzentyn, w kontekście potrzeb rynku pracy, w okresie 01.09.2018-30.06.2020. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do wyższych standardów, dbanie o odpowiedni poziom kształcenia oraz rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów, a także poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej.

Projekt jest skierowany do uczniów szkół wiejskich uczęszczających do następujących szkół kształcenia podstawowego z terenu Gminy Bodzentyn:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej (Partner projektu),
 • Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi,
 • Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej,
 • Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie;

Do projektu zostanie zrekrutowanych 242 uczennic i uczniów z klas I –III oraz IV – VII w tym: 43 osoby z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej, 60 osób zeSzkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym, 29 osób zeSzkołyPodstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 11 osób ze Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej, 95 osób ze Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie

Wszyscy uczniowie i uczennice otrzymają wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych, takich jak:

 • Językowe grywalizacje- nowatorskie zajęcia z języka angielskiego
 • Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych na zajęciach prowadzonych w oparciu o grywalizacje
 • Wyjazdy edukacyjne (Klasy I-III wyjadą do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach, natomiast klasy IV-VII wyjadą do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach)

Dodatkowo 125 uczniów klas IV-VII skorzysta z indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, a 55 uczniów klas IV – VII weźmie udział w certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne kursie podnoszącym kompetencje komputerowe ECDL BASE + moduł „Współpraca online”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Wnioskodawcy (http://www.bodzentyn.pl/), Partnera projektu
( http://www.szkolalesna.pl/hotel.html) oraz na stronach www poszczególnych szkół. Wersję papierową formularzy zgłoszeniowych można pobrać oraz złożyć w: biurze projektu – Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie(ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, pokój 8 a), w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej (Leśna Stara Wieś 1, 26-010 Bodzentyn) oraz w sekretariatach poszczególnych szkół.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie również 39 nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich 5 szkół biorących udział w projekcie. Podwyższą oni swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursów, m.in.: „Grywalizacja i Escape room w szkole – profesjonalne innowacje”, „Techniki motywowania uczniów – umiejętność uczenia się drogą do sukcesu ucznia”, „Praca z zespołem o dużej różnorodności w edukacji włączającej”.

Rekrutacja trwa do 10.10.2018 r.

 

InterRisk TU S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ

W CZWARTKI O GODZ. 17.00

 

19 września 2019 r.

21 listopada 2019 r.

23 stycznia 2020 r.

7 maja 2020 r. 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14 października 2019 r.

2 i 3 stycznia 2020 r. 

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty

12 czerwca 2020 r. 

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 grudnia 2019 r. - 7 stycznia 2020 r. 

 

FERIE ZIMOWE

 27 stycznia 2020 r. - 9 lutego 2020 r.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

9 kwietnia 2020 r. - 14 kwietnia 2020 r.  

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 r. 

 

 

Proponujemy alternatywne do oglądania tv sposoby spędzania wolnego czasu.

Gimnazjalisto, Licealisto, Rodzicu, Mieszkańcu Św. Katarzyny i Gminy Bodzentyn.

Przyjdź i zagraj z nami w siatkówkę.

Gwarantowana zabawa od 18.00 do 20.00

w każdy piątek.

 

 

 

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej zgłoś wychowawcy, dyrektorowi – umożliwimy kontakt ze specjalistami.

 

bip

Nasza szkoła

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Imieniny obchodzą: Donata, Herman, Rufin
Święta Katarzyna