Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienie pn.:

dostawa produktów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie w roku 2019


1. Termin składania ofert: 2 styczeń 2019 r. do godz. 10.00
2. Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie – gabinet dyrektora
3. Forma składania ofert: pisemna – załącznik Nr 1
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu: zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% cena
7. Inne postanowienia: -----------------------------------------------
8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie


          Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2014/2015 z dnia 6 października 2014 r., z zastrzeżeniem art. 70 ust. 3 oraz art. 70 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

*Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

PROJEKT "Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu gminy Bodzentyn"

 

Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu pn.„Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn” realizowanego przez Gminę Bodzentyn w partnerstwie z Niepubliczną Szkołą Podstawowej w Leśnej. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RegionalnyProgramOperacyjnyWojewództwaŚwiętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych na etapie edukacji podstawowej oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment wśród 242 uczniów i uczennic (118K/124M) oraz 39 nauczycieli (35K/4M) w 5 wiejskich szkołach z terenu gminy Bodzentyn, w kontekście potrzeb rynku pracy, w okresie 01.09.2018-30.06.2020. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do wyższych standardów, dbanie o odpowiedni poziom kształcenia oraz rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów, a także poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej.

Projekt jest skierowany do uczniów szkół wiejskich uczęszczających do następujących szkół kształcenia podstawowego z terenu Gminy Bodzentyn:

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leśnej (Partner projektu),
  • Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi,
  • Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej,
  • Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie;

Do projektu zostanie zrekrutowanych 242 uczennic i uczniów z klas I –III oraz IV – VII w tym: 43 osoby z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej, 60 osób zeSzkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym, 29 osób zeSzkołyPodstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi, 11 osób ze Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej, 95 osób ze Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie

Wszyscy uczniowie i uczennice otrzymają wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych, takich jak:

  • Językowe grywalizacje- nowatorskie zajęcia z języka angielskiego
  • Wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych na zajęciach prowadzonych w oparciu o grywalizacje
  • Wyjazdy edukacyjne (Klasy I-III wyjadą do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach, natomiast klasy IV-VII wyjadą do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach)

Dodatkowo 125 uczniów klas IV-VII skorzysta z indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, a 55 uczniów klas IV – VII weźmie udział w certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne kursie podnoszącym kompetencje komputerowe ECDL BASE + moduł „Współpraca online”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Wnioskodawcy (http://www.bodzentyn.pl/), Partnera projektu
( http://www.szkolalesna.pl/hotel.html) oraz na stronach www poszczególnych szkół. Wersję papierową formularzy zgłoszeniowych można pobrać oraz złożyć w: biurze projektu – Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie(ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, pokój 8 a), w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej (Leśna Stara Wieś 1, 26-010 Bodzentyn) oraz w sekretariatach poszczególnych szkół.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie również 39 nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich 5 szkół biorących udział w projekcie. Podwyższą oni swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursów, m.in.: „Grywalizacja i Escape room w szkole – profesjonalne innowacje”, „Techniki motywowania uczniów – umiejętność uczenia się drogą do sukcesu ucznia”, „Praca z zespołem o dużej różnorodności w edukacji włączającej”.

Rekrutacja trwa do 10.10.2018 r.

OGŁOSZENIE

O NABORZE DO

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

zorganizowanego

w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej

w Świętej Katarzynie

        Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie ogłasza

od 05.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

nabór dzieci w wieku 3-5 lat na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych.

        Wniosek o przyjęcie dziecka do pobrania w szkole lub na stronie internetowej szkoły.

        Wypełnione wnioski należy składać do Dyrektora szkoły.

pobierz plik...

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ

W CZWARTKI O GODZ. 17.00

 

13 września 2018 r.

15 listopada 2018 r.

31 stycznia 2019 r.

4 kwietnia 2019 r. 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2 listopada 2018 r.

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r. 

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r. 

 

FERIE ZIMOWE

 14 stycznia 2019 r. - 27 stycznia 2019 r.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

18 marca 2019 r. - 23 marca 2019 r.  

 

Rodzicu dołącz do grupy ofiarodawców i zostań jednym ze sponsorów Szkolnego Programu Skrzydła.

Dobrowolne wpłaty przeznaczamy na zakup brakujących dzieciom artykułów szkolnych, obuwia i odzieży, dofinansowywania wycieczek.

Kontakt: Ewa Hajduk

 skrz

 

Proponujemy alternatywne do oglądania tv sposoby spędzania wolnego czasu.

Gimnazjalisto, Licealisto, Rodzicu, Mieszkańcu Św. Katarzyny i Gminy Bodzentyn.

Przyjdź i zagraj z nami w siatkówkę.

Gwarantowana zabawa od 18.00 do 20.00

w każdy piątek.

 

 

 

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej zgłoś wychowawcy, dyrektorowi – umożliwimy kontakt ze specjalistami.

 

bip

Nasza szkoła

grudzień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Imieniny obchodzą: Laura, Bogusław, Gracjan
Święta Katarzyna