ZAJĘCIA DODATKOWE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Wychowanie przedszkolne

 • Klasa "0"
 • Edukacja muzyczna
 • Zajęcia usprawniające motorykę małą
 • Zajęcia kaligraficzne

Klasa I

 • Gry i zabawy
 • Indywidualne zajęcia wyrównawcze z uczniem
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne

Klasa II

 • Zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Klasa III

 • Zajęcia rozwijające z informatyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Klasa IV

Zajęcia wspomagające z:

 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • matematyki,
 • przyrody
 • historii

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki

 • Chór
 • SKS
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Klasa V

Zajęcia wspomagające:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • matematyki
 • geografii
 • historii

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki

 • Chór
 • SKS
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Klasa VI

Zajęcia wspomagające:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • matematyki
 • geografii
 • historii
 • Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki

 • Chór
 • SKS
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne

Klasa VII

 Zajęcia wspomagające:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • matematyki
 • geografii
 • biologii
 • historii
 • chemii
 •  Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
 • Chór
 • SKS

Klasa VIII

Zajęcia wspomagające:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • matematyki
 • geografii
 • chemii
 • biologii
 • Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki

 • Chór 
 • SKS
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.