INFORMACJA DOTYCZACA APLIKACJI MOBILNYCH:

 

1. Dostęp Rodzica i Ucznia do pełnej funkcjonalności rozwiązania VULCAN przez stronę WWW https://vulcan.edu.pljest bezpłatny w ramach wykupionej przez szkołę licencji. 

 

2. Dostęp przez stronę mobilną dostosowana do smartfonów i innych urzadzeń mobilnych https://vulcan.edu.pl do wszytskich jej funkcji jest bezpłatny w ramach wykupionej przez szkołę licencji.

 

3. Dostęp przez przeglądarkę internetową do standardowej wersji serwisu, a więc w pełnej funkcjonalności rowiązania VULCAN https://vulcan.edu.pl jest bezpłatny na każdym urządzeniu mobilnym (np. smaftfon, tablet) w ramach wykuionej przez placówkę licencji. 

 

4. Aplikacja mobilna VULCAN instalowana na urządzeniach mobilnych (amartfon, tablet) dla Rodziców oraz Uczniów, będąca alternartywnym sposobem dostępu do danych na urządzeniu mobilnym, udostępniana jest bezpłatnie. Aplikację można pobrać z dedykowanego dla danego systemu operacyjnego sklepu (np. Google Play, App Store).

 

5. Dzienniczek VULCAN jest aplikacją całkowicie bezpłatną. Ze wszytkich funkcji Rodzic i Uczeń może korzystać bezpłatnie bez dodatkowych opłat. 

https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzienniczek-vulcan-808

 

Dodatkowe ułatwienia dla rodziców:

W Dzienniczku VULCAN rodzice mogą:

  1. * usprawiedliwiać nieobecności dziecka,
  2. * z wyprzedzeniem zapowiedzieć nieobecność dziecka w przedszkolu,
  3. * mieć dostęp min. do bieżących ocen, ocen z zachowania, frekwencji czy planu lekji
  4. * przeglądać informacje dotyczące wszystkich swoich dzieci w jednej aplikacji.
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.