1.    Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

2.    Koszt  obiadu jednodaniowego dla uczniów (zamiennie zupa z drugim daniem) wynosi 4,00 zł
       Koszt  drugiego śniadania i obiadu dwudaniowego dla dzieci przedszkolnych wynosi 6,50 zł.
       
3.    Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie
       nr 52 8493 0004 0090 0903 2753 0002 do 15 dnia każdego miesiąca.
       W przelewie należy podać miesiąc za który płacimy (płacimy zawsze za miesiąc bieżący) imię i nazwisko dziecka oraz grupę lub klasę.

4.    Odpis za niewykorzystany obiad będzie możliwy po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu najpóźniej w dniu nieobecności dziecka.
       Zgłoszenia nieobecności należy dokonywać pod numerem telefonu 41 311 21 14 w godzinach od 7.40 do 8.00.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.