Maria Cedro-Biskupowa

 

 

Urodziła się w Wilkowie 21 października 1912 r. Ukończyła miejscową trzyklasową szkołę powszechną, a następnie uczyła się gospodarstwa domowego w przyklasztornej szkole dla dziewcząt w Świętej Katarzynie. Wielokrotnie uczestniczyła w widowiskach obrzędowych organizowanych przez Siostry Zakonne, recytowała wiersze, śpiewała. W tym okresie opanowała sprawne posługiwanie się językiem literackim. Wiersze okolicznościowe zaczęła układać jeszcze w szkole powszechnej i w czasie nauki w klasztorze, ale tak naprawdę stała się poetką nieco później, pod wpływem szalonej, nieodwzajemnionej miłości W ciągu dwudziestu kilku lat napisała kilkanaście wierszy.


Maria Cedro–Biskupowa została „odkryta” zupełnie przypadkowo latem 1956 r., w czasie badań gwaro-znawczych prowadzonych przez pracowników Polskiej Akademii Nauk. Od tego czasu twórczość jej stała się przedmiotem szerszego zainteresowania. Z inicjatywy Aleksandry Dobrowolskiej - Kustosza Działu Etnograficznego Muzeum Świętokrzyskiego, rozpoczęły się coraz częstsze spotkania autorskie z Marią Cedro-Biskupową. Odbyło się ich kilkaset. Mówiła swoje wiersze w szkołach, domach kultury, klubach i świetlicach, systematycznie uczestniczyła w spotkaniach na uniwersytetach. W 1966 roku była delegatką na Kongres Kultury. W tym okresie twórczość jej bardzo się wzbogaciła. Maria mówiła sama: „Jak widziałam, że ludzie z zadowoleniem słuchają, że się interesują, to mnie zachęcało, żeby pisać coraz więcej”.Spotkania z ludźmi, wyjazdy i nowe doświadczenia znalazły odbicie w jej twórczości, która często wykracza poza przysłowiowe „wiejskie opłotki”.


Wiersze Marii Cedro-Biskupowej i artykuły poświecone jej twórczości były wielokrotnie publikowane w prasie codziennej i periodykach, weszły do „Antologii Współczesnej Poezji Ludowej” Jana Szczawieja, do poszczególnych tomów „Wsi tworzącej” i innych. Stały się tematem audycji radiowych i telewizyjnych oraz przedmiotem pracy magisterskiej M. Pieniążek w WSP w Kielcach. WDK wydał tomik jej wierszy. Jest także współautorką szopki świętokrzyskiej: „Idzie Polska Nowina”, kilkakrotnie wystawionej w WDK w Kielcach i na scenach teatrów amatorskich.


Za całokształt swojej twórczości otrzymała wiele odznaczeń i nagród.


Ta popularność nie naruszyła jej normalnego trybu życia ani sposobu bycia. Wyszła za mąż jeszcze przed wojną, przeżyła śmierć trojga dzieci, owdowiała, został jej tylko najmłodszy syn Staś i połowa rodzinnego gospodarstwa.

 

Maria Cedro-Biskupowa zmarła 15 stycznia 2013 r. w rodzinnym domu w Wilkowie, przeżywszy 100 lat.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.