NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH dostępnych                      

w Systemie Elektronicznego Naboru  na rok szkolny 2021/2022

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzone jest w Systemie Elektronicznego Naboru.

 

Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/

Kandydat, aby móc złożyć wniosek do wybranych szkół, zakłada swoje konto poprzez wybranie opcji „Wprowadź wniosek”, a następnie wpisuje numer PESEL oraz ustala swoje indywidualne hasło dostępu do systemu.

 

Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie niezbędne do ponownego zalogowania się do Systemu. Na kolejnych etapach rekrutacji kandydat będzie mógł sprawdzić w Systemie  status wniosku (czy został zatwierdzony), wprowadzić oceny ze świadectwa i punkty   z egzaminów, sprawdzić do której szkoły został zakwalifikowany i przyjęty.

 

1. W okresie postępowania rekrutacyjnego, tj. od 17 maja 2021 roku od godziny 8:00 do 21 czerwca 2021 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół  ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru, wybierają na stronie internetowej Systemu,  szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

1)  kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, dostępną w Systemie,

2)  kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół,

3)  kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

 

 

Aby poznać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 zachęcam do skorzystania  ze strony Urzędu Miasta Kielce –link Nabór do szkół ponadpodstawowych / Oficjalna strona Miasta Kielce

 

 

Harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Złożenie wniosku

 

od 17 maja 2021 r. godz. 08:00
do 21 czerwca 2021 r. godz. 15:00

do 31 maja 2021r. do godz. 15.00

(oddziały międzynarodowe i sportowe)

Próby uzdolnień kierunkowych

od 1 czerwca 2021 roku do 14 czerwca 2021 roku

Wyniki prób uzdolnień kierunkowych

do 17 czerwca 2021 roku do godz. 15.00

1. Wprowadzenie do systemu ocen i osiągnięć ze świadectwa i wyników z egzaminu ósmoklasisty.

 

2. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

3. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r. godz. 8.00

do 14 lipca 2021r. godz. 15.00

Listy kandydatów zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021r. do godziny 10:00

od godz. 08:00 możliwość logowania przez kandydatów

Potwierdzenie woli nauki

od 23 lipca 2021 r.  do 30 lipca 2021 r. godziny 15:00

Listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół

2 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Złożenie wniosku

od 3 sierpnia 2021 r. godzina 8:00
do 5 sierpnia 2021 r. godzina 15:00

Wyniki prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych.               

do 13 sierpnia 2021 roku

Listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

16 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00 

    
od godz. 8:00 możliwość logowania przez kandydatów

Potwierdzenie woli nauki

od 17 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00

Listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół

23 sierpnia 2021 r.

Poniżej znajduje się wykaz szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Kielce oraz Bodzentyn. Zachęcam do wejścia a na stronę szkół i zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

ul. Ściegiennego 15

tel.41-36-76-157

http://www.zeromski.kielce.eu/

 

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego

ul. Śniadeckich 9

tel. 41-36-76-159 

https://www.sniadek.pl/

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida

ul. Jagiellońska 4

tel. 41-36-76-161

http://www.3lo.kielce.pl/

 

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego

ul. Marszałkowska 96

tel.41-36-76-163

 http://5lo.kielce.eu/

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

Gagarina 5

tel. 41-36-76-165; 41-36-76-744

slowacki.kielce.eu

 

IV Liceum Ogólnokształcące

 ul. Radiowa 1

tel. 41 36 76 505

http://4lo.edu.pl/

 

Zespół Szkół  Nr 2

- Branżowa  Szkoła I stopnia Nr 6

- X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego

- Techniku nr 11

ul. Jagiellońska 90

tel. 41-36-76-183

 http://www.zs2-kielce.pl/

 

Zespół Szkół Nr 3

- VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego

- Technikum Nr 8

- Szkoła Policealna Nr 2

Al. Legionów 4

tel. 41-36-76-185

http://www.pilsudski.com.pl/

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

- Technikum Nr 1

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
- Szkoła Policealna Nr 1

ul. Zgoda 31

tel. 41-36-76-181

www.zsz1.kielce.pl/

 

Zespół Szkół Ekonomicznych  im. M. Kopernika

- Technikum Nr 6
- Szkoła Policealna Nr 3

ul. Kopernika 8

tel. 41-36-76-797

 http://www.kopernik.kielce.eu/index.php/en/

 

Zespół Szkół Ekonomicznych

- Technikum Nr 5
- Szkoła Policealna Nr 8

ul. Langiewicza 18

tel. 41-36-76-175

http://zse.kielce.eu/

 

Zespół Szkół Mechanicznych

- Technikum Nr 2 im. gen. W. Sikorskiego
- Szkoła Policealna Nr 7 
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica

Jagiellońska 32

tel. 41-36-76-173

 http://zsmkielce.pl/

 

Zespół Szkół Elektrycznych

- Technikum Nr 4
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
- Szkoła Policealna Nr 6  

ul.Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8

tel. 41 36 80 570

zse-kielce.edu.pl/

 

 Zespół Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke Bosaka

- Technikum Nr 7
- Szkoła Policealna Nr 4  

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi

ul. Warszawska 96

tel.41-36-76-790

www.zsi.kielce.pl/

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

- Technikum Nr 3 im. Danuty Sziedzikówny "Inki"
- Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Danuty Sziedzikówny "Inki"
- Szkoła Policealna Nr 5  

ul. Zagórska 14

tel. 41-36-76-171

http://www.zsps.kielce.eu/

 

Szkoła ponadpodstawowa Bodzentyn

Powiatowy Zespól Szkół w Bodzentynie

ul.Suchedniowska6

tel.413115033

http://www.zspbodzentyn.pl

 

źródło: http://www.um.kielce.pl/naborponad/

 
 
 
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 

Link do strony Kuratorium Oświaty w Kielcach 

 

KONSULTACJE GRUPOWE DLA UCZNIÓW KLASY VIII

GRUPA

PRZEDMIOT

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

I

Język polski

Środa

1245 - 1330

II

Język polski

Środa

1335 - 1420

I

Język angielski

Środa

1335 - 1420

II

Język angielski

Środa

1245 - 1330

I

Matematyka

Czwartek

1345 - 1430

II

Matematyka

Czwartek

1435 - 1520

 
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

 • język polski -  25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka -  26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

 • język polski - 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
 • matematyka - 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00
 

 

 
CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

Czas trwania (w minutach)

arkusz

standardowy

przedłużenie czasu, o którym mowa

w pkt. 17.

Komunikatu dyrektora CKE z dn. 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

 

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów, w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 
 • Ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych)

 

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
 • Z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną;

 

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

 1. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu zdający egzamin uczeń siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE.
 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 1. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;
 2. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 3. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
 4. W przypadku:
  1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
  2. zakłócania przebiegu egzaminu, lub
  3. wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE

egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.