ZAJĘCIA DODATKOWE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Wychowanie przedszkolne kl. "0"

 • Edukacja muzyczna
 • Zajęcia usprawniające motorykę małą
 • Zajęcia kaligraficzne

Klasa I

 • Gry i zabawy
 • Zajęcia logopedyczne

Klasa II

 • Zajęcia rozwijające z edukacji matematycznej
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia rozwijajace kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Indywidualne zajęcia wyrównawcze z uczniem

Klasa III

 • Zajęcia rozwijające z informatyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Klasa IV

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • Chór
 • SKS

Klasa V

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • Chór
 • SKS
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia rozwijające kompetemcje emocjonalno-społeczne

Klasa VI

 • Zajęcia rozwijające z języka polskiego
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
 • Chór
 • SKS
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne 

Klasa VII

 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka polskiego
 • Chór
 • SKS
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Klasa VIII

 • Zajęcia rozwijające z matematyki
 • Chór 
 • SKS
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.