Historia Szkoły Podstawowej

im. Poetów Doliny Wilkowskiej

w Świętej Katarzynie

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie rozpoczęła swoją działalność w 1918 roku. Mieściła się wówczas w prywatnych domach, najpierw u Romana Lesisza, później u Wincentego Janickiego.

 

Od 1939 do 1942 roku tajne nauczanie prowadził pan Wacław Rzechocki. Za swoją działalność konspiracyjną został aresztowany i zamordowany. Do końca wojny szkoła nie wznowiła zajęć dydaktycznych. Ponowne jej otwarcie nastąpiło po zakończeniu II wojny światowej. Nadal mieściła się ona w prywatnym domu państwa Janickich , a następnie u pana Franciszka Cedry.

 

1 września 1957 roku uczniowie i nauczyciele przenieśli się do nowego budynku, przy obecnej ulicy Kieleckiej 45. Kierownikiem w nowej szkole został Roman Janicki, a później Władysław Zaborowski.

 

W 1965 roku funkcja kierownika szkoły została powierzona panu Franciszkowi Orzechowskiemu, który pełnił ją do chwili przejścia na emeryturę w 1984 roku.

 

W latach 1984 – 86 dyrektorem szkoły była pani Otylia Orzechowska, a od 1986 do 1990r. pan Henryk Durlej.

 

Od 1990 roku do 31.08.2022 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie była pani Ewa Orzechowska. To dzięki jej zaangażowaniu 17 maja 2006 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Poetów Doliny Wilkowskiej naszej szkole.

Od 1 września 2022 r. dyrektorem szkoły została pani Beata Stępień. 

 

Przez cały okres istnienia szkoły przeprowadzano w niej wiele remontów, modernizacji szczególnie w ostatnim okresie. Jedynym mankamentem był brak sali gimnastycznej i kuchni. Władze miasta i gminy podjęły inicjatywę rozbudowy szkoły. W wyniku postępowania przetargowego z dnia 5 listopada 2008 roku wyłoniony został wykonawca.

 

4 grudnia 2008 roku podpisano umowę na wykonanie „Rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem, zespół żywienia dla 140 osób oraz o 2 sale lekcyjne o łącznej powierzchni użytkowej obiektu 1161m2. Plac budowy został przekazany wykonawcy 8 grudnia 2008 roku.

 

Po niespełna dwóch latach obiekt został oddany do użytku. Wyposażono go w meble, pomoce naukowe, sprzęt elektroniczny, multimedialny, sportowy, kuchenny.

 

I tak po wielu staraniach dzieci doczekały się szkoły na miarę XXI wieku.

 

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.