Jan Cedro

 

Urodził się 1909 roku w Wilkowie jako starszy brat Marii. Od najwcześniejszego dzieciństwa, jak wszystkie chłopskie dzieci, pomagał w gospodarstwie rodzicom przy pasaniu krów i uprawie ziemi. Ukończył zaledwie trzyoddziałową szkołę powszechną w swojej wsi. Przez jakiś czas chodził jeszcze do szkoły w Świętej Katarzynie, ale wkrótce przerwał naukę, bo jako najstarszy syn musiał coraz więcej pomagać rodzicom z powodu choroby ojca. W latach 1930/31 odbywał służbę wojskową w Rzeszowie, następnie ożenił się z dziewczyną z sąsiedniej wsi - Krajno. Wychował wraz z żoną troje dzieci. Zmarł w 1984 roku.


Jan Cedro od dzieciństwa miał wielkie zamiłowanie do muzyki i śpiewu, znany był z tego, że z upodobaniem śpiewał przy różnych robotach w polu. Był także obdarzony wybitnym zmysłem obserwacyjnym, miał dużą wiedzę historyczną i przyrodniczą.


Ogólna charakterystyka treściowa wierszy poety, pozwala na stwierdzenie, że dotyczą one najrozmaitszych zdarzeń, sytuacji, przeżyć, wzruszeń, a także przemyśleń i refleksji świadczących o bogactwie wewnętrznego świata autora.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.