KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie informuje, że od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. uczniowie klas 4-8 uczą się w systemie hybrydowym. 

 

                                                       Harmonogram zajęć hybrydowych w klasach IV-VIII

 

                                                                                                            I TYDZIEŃ

Klasa

Dni tygodnia

Poniedziałek

17 maja

Wtorek

18 maja

Środa

19 maja

Czwartek

20 maja

Piątek

21 maja

IV

zdalne

szkoła

zdalne

szkoła

zdalne

V

zdalne

szkoła

zdalne

szkoła

zdalne

VI

zdalne

szkoła

zdalne

szkoła

zdalne

VII

szkoła

zdalne

szkoła

zdalne

szkoła

VIII

szkoła

zdalne

szkoła

zdalne

szkoła

 

 

                                                                                                            II TYDZIEŃ

Klasa

Dni tygodnia

Poniedziałek

24 maja

Wtorek

25 maja

Środa

26 maja

Czwartek

27 maja

Piątek

28 maja

IV

szkoła

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

szkoła

V

szkoła

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

szkoła

VI

szkoła

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

szkoła

VII

zdalne

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

zdalne

VIII

zdalne

egzamin

egzamin

egzamin

zdalne

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów , którzy uczą się stacjonarnie.

 

 

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie przypomina, że dni 4 - 5 maja 2021 r. (wtorek, środa) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. 

 

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) odbędzie się spotkanie online z rodzicami.

 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Szkoła Podstaowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie przyłącza się do akcji "ZBIERAJ NAKRĘTKI",które zostaną przekazane na rzecz dzieci z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU PLUS

w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk

 

Przed przystąpieniem do zgłoszenia należy przygotować:

 • Serię i numer polisy, z której będzie zgłaszanie roszczenia
 • Dane osobowe osoby Ubezpieczonej
 • Dane Ubezpieczającego
 • Numer rachunku bankowego, na które należy wypłacić świadczenie
 • Dokumentację medyczną z przebiegu i zakończenia leczenia

 

Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

 • Telefonicznie pod numerem (22) 575-25-25
 • Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na adres: 

           Przegr. Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice

 

 

NUMERY POLIS

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi:   EDU-A/P nr 086751

 

Punkt Przedszkolny:   EDU-A/P nr 086752

 

Kontakt: Elżbieta Salij-Rosińska
                tel. 730 952 198

 

KONSULTACJE GRUPOWE W SZKOLE DLA UCZNIÓW KLASY VIII
 

GRUPA

PRZEDMIOT

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

I

Język polski

Środa

1245 - 1330

II

Język polski

Środa

1335 - 1420

I

Język angielski

Środa

1335 - 1420

II

Język angielski

Środa

1245 - 1330

I

Matematyka

Czwartek

1345 - 1430

II

Matematyka

Czwartek

1435 - 1520

 
 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 • 01.09.2020 r. - rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r. -  zimowa przerwa świąteczna
 • 04.01.2021 r. – 18.01.2021 r. - ferie zimowe
 • 01.04.2021 r. - 06.04.2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 25.06.2021 r. - zakończenie roku szkolnego

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 • 9 i 10 listopada 2020 r.
 • 4 i 5 maja 2021 r.
 • 25, 26 i 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty
 • 4 czerwca 2021 r.

 

KOMUNIKAT

 

 

Informuję, że istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Uczniowie zainteresowani zgłaszają taką potrzebę nauczycielowi przedmiotu, który informuje ich o terminie i formie konsultacji. 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2020/2021

 

Spotkania odbywają się w czwartki w godz. od 1600 do 1800

 

24 września 2020 r.

26 listopada 2020 r.

28 stycznia 2021 r.

29 kwietnia 2021 r.

 

 

 
 
Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej zgłoś wychowawcy, dyrektorowi – umożliwimy kontakt ze specjalistami.

 

Przydatne adresy:

 

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie

ul. Wolności 1A
26-010 Bodzentyn 
tel/fax. 41 3115020
e-mail. pppbodzentyn@op.pl


 1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
tel/fax 41 311 55 41
e-mail: mgops@bodzentyn.ugm.pl


 1. Komisariat Policji w Bodzentynie

ul. Piłsudskiego 3,

26 - 010 Bodzentyn

telefon: sekretariat:  041 349 36 82, fax: 041 349 37 82
bodzentyn@ki.policja.gov.pl

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce,
  e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl

Punkt konsultacyjno – doradczy mieści się na ul. Okrzei 18 IV piętro, lokale 9 i 10


 1. Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK) 
  ul. Urzędnicza 7
  25-729 Kielce
  tel. 41 366 48 47 (telefon całodobowy)
 2.  

 1. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji (ŚCPiE)

ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce

Rejestracja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 41 36-76-788

Sekretariat dyrektora 41 36-76-302, Fax 41 36-76-938

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych 41-3676-302 wew.23

adres mailowy: scpie@profilaktyka.com

 1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”                 

ul. Jana Kochanowskiego 7/16

25-384 Kielce

Adres do korespondencji:
   Jana Nowaka – Jeziorańskiego 65
   25-432 Kielce tel. 508910792; 500478878

   e-mail: spr-pro@wp.pl

 

 1. NZOZ „SYNTONIA”
  Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kielcach 
  ul. Podgórska 20
  25-103 Kielce 
  tel. 41 341 52 57

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
  25-731 Kielce
  ul. Słoneczna 1
  tel: 041 345 11 47

 

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Zakład Opieki Psychiatrycznej

25-411 Kielce

Szydłówek Górny 1C/3

tel: 041 332 77 52

 

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Leczenia Uzależnień i Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychotropowych

25-711 Kielce

ul. Karczówkowska 36tel: 041 366 94 00

e-mail: rejestracja@nadziejarodzinie.org.pl

12. Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach (dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych); Poradnia Logopedyczna

 

25-729 Kielce,

ul. Urzędnicza 16

 tel: 41 367 67 28;  fax: 41 367 69 51

Email: sekretariat@mzppp.pl

 

 

 

116 111
telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży

 

800 100 100
telefon dla rodziców
i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa w sieci
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.