GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 13.00

8.00 – 8.45 zajęcia rewalidacyjne

WTOREK

8.00 – 13.00

 

ŚRODA

8.00 – 13.00

11.50 – 12.35 zajęcia rewalidacyjne

CZWARTEK

8.00 – 13.00

8.00 – 8.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

11.50 – 12.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

PIĄTEK

10.00 – 13.30

11.50 – 12.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

12.40 – 13.25 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

,,Pomóżmy dzieciom by każdy z nich stał się tym, kim stać się może’’

 

Janusz Korczak

 

    Powrót do nauki stacjonarnej – wskazówki dla uczniów:

1. Stwórz plan dnia – powrót do ławek szkolnych będzie wymagał od Ciebie przeorganizowania swojego dotychczasowego rytmu dnia. Warto zaplanować to wcześniej.    Wyznaczenie rozkładu dnia, da Ci większe poczucie kontroli i pozwoli zmniejszyć stres związany z tą zmianą.

 

2. Bądź wyrozumiały dla innych – pamiętaj, że każdy potrzebuje innego czasu żeby przystosować się do zmian. Twoi rówieśnicy również mogą mieć gorsze dni, przeżywać trudne emocje lub mieć kłopoty w ponownym powrocie do nauki stacjonarnej.

 

3. Zaakceptuj swoje emocje – to nic złego, że jesteś zły lub smutny. Przeżywanie tych emocji jest zupełnie naturalne choć czasami bywa nieprzyjemne. Receptą na to może być na przykład rozmowa z bliską osobą.

 

4. Daj sobie czas - niepowodzenia są nieodłączną częścią naszego życia. Nie poddawaj się szybko. Szukaj rozwiązań i stawiaj czoła przeciwnościom. Pamiętaj, że niepowodzenia są również częścią składową sukcesu.

 

5. Skup się na pozytywach – czerp przyjemność z tych rzeczy, za którymi jeszcze niedawno tęskniłeś podczas nauczania zdalnego. Spędzaj czas z rówieśnikami, wróć do swoich zainteresowań, które rozwijałeś podczas zajęć dodatkowych.

 

6. Proś o pomoc - nie wahaj się prosić o wsparcie innych osób, gdy sobie z czymś nie radzisz. Czasami już sama rozmowa z drugą osobą pozwala spojrzeć na dotychczasowy problem z innej perspektywy, a dzięki temu również poszukać możliwych rozwiązań.

 

10 zasad dla ucznia:

  • masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu;
  • często myj ręce
  • nie dotykaj oczu ust i nosa;
  • zrezygnuj z podawania ręki na powitanie;
  • uważnie słuchaj poleceń nauczyciela;
  • używaj tylko własnych przyborów szkolnych;
  • spożywaj swoje jedzenie i picie;
  • unikaj kontaktu z większą grupą uczniów np. podczas przerw;
  • jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe poinformuj o tym nauczyciela;
  • przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach;

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań dzieci

                    Zainteresowanie to dążenie do aktywnego poznawania świata. Dla dziecka oznacza to coś, z czym utożsamia ono swoje dobre samopoczucie, dzięki czemu stanowi motywację pobudzającą je do działań zgodnych z pragnieniami, mając możliwość wyboru. Wyróżnić można zdolności: poznawcze, techniczne, artystyczne, sportowe i twórcze.

Każde dziecko przejawia odmienne talenty oraz zdolności, praca z nim powinna być nakierowana na ich odkrywanie i rozwój. Rozwój zainteresowań sprzyja kształtowaniu osobowości dzieci. Zainteresowania rozwinięte w dzieciństwie, często w znacznym stopniu wpływają na to, kim będzie ono w przyszłości. W wieku przedszkolnym opieramy się głównie na zabawie i w oparciu o nią warto organizować sytuacje edukacyjne sprzyjające wzbudzaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.

              Ciekawe hobby pozwala zachować dzieciom równowagę między szkołą a czasem wolnym co wzmacnia u nich odporność na stres.

Należy pamiętać, aby nie obciążać dziecka zbyt dużą ilością zajęć dodatkowych, ponieważ ma ono dużo obowiązków szkolnych.

Rodzi się pytanie: jak wybrać dodatkowe zajęcie? Sport, zajęcia  muzyczne i artystyczne cieszą się wśród rodziców jak i uczniów dużą popularnością. U dziecka, które cechuje duża aktywność ruchowa i chęć podejmowania wysiłku fizycznego, doskonale sprawdzą się zajęcia sportowe. Nauka gry na instrumencie wymaga dyscypliny i systematyczności. Jeżeli dziecko łatwo się koncentruje na danej czynności, chętnie podejmuje nowe wyzwania, to zainteresowanie będzie dla niego idealne. Dzieci które łatwo nawiązują kontakty, chętnie spędzają czas z rówieśnikami, świetnie odnajdą się na zajęciach grupowych, takich jak gry zespołowe, kółka muzyczne. Szczególnie nieśmiałe dzieci za pośrednictwem zajęć artystycznych mogą dać wyraz swoim emocjom, otworzyć się na innych.

            Dodatkowe zajęcia mają wiele zalet. Współcześnie dzieci dorastają w dobie cyfryzacji i postępu technologicznego. Obsługa innowacyjnych urządzeń to dla nich chleb powszedni. Czas wolny dzieci przepełniony jest komputerem, telefonem. Jest to często bezpośrednią przyczyną braku ruchu i ograniczenia kontaktu z rówieśnikami. Dlatego z pomocą przychodzą różnorodne formy aktywności, które mogą zapobiec negatywnemu wpływowi mediów na rozwój dziecka. Bez względu na to, czy dziecko uprawia sport czy zajmuje się muzyką korzyści z rozwoju zainteresowań są istotne i widoczne. Dziecko ma określony plan dnia, uczy się samodzielności, rozwija fizycznie, intelektualnie, poprawia pamięć, koncentrację, zwiększa poczucie własnej wartości, kształtuje osobowość, uczy się kreatywnego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów, doskonali kompetencje społeczne,

             Zainteresowania dziecka nie powinny być ograniczane, jeżeli nie są dla niego zbytnim zagrożeniem. Należy zaakceptować obecną pasję dziecka i wspierać go w niej. Przede wszystkim, należy uczestniczyć w jego hobby. Jeżeli dziecko lubi sport-pograć w piłkę, pojeździć na rowerze czy popływać w basenie.

Jeżeli widzimy że dziecko jest w czymś dobre nie starajmy się jednak uczynić z tego jego przyszłej kariery. Przeistoczenie zainteresowań w pracę od najmłodszych lat to droga do frustracji i wypalenia a nie rozwoju i szczęścia dziecka. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest środowisko stwarzane przez rodziców i nauczycieli. Wielu zdolnych może mieć porównywalne zdolności do osób, które osiągnęły sukcesy, ale brak wsparcia, zachęty, wysokich oczekiwań i doskonałego nauczania sprawią, że ich zdolności nie mogą być urzeczywistniane.

            Podsumowując można stwierdzić, że rozwijanie zainteresowań wywiera pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Zajęcia sportowe doskonale rekompensują brak ruchu, a kontakt z rówieśnikami pozwala rozwijać kompetencje społeczne dziecka. Muzykowanie wspiera pamięć i koncentrację, kształtuje koordynację ruchową. Zajęcia pozalekcyjne wpływają na rozwój osobowości dziecka i kształtują takie cechy jak: cierpliwość, determinacja, samodyscyplina.

                                                                      

                                                                                               Pedagog szkolny

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.