Innowacje

 

Rok szkolny 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym realizowana jest innowacja Szkolne Koło Ogrodnicze.

Program Koła Ogrodniczego przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, chcących zdobyć i poszerzyć wiedzę o roślinach użytkowych związkach człowieka z przyrodą rodzimą. Aby proces nauczania przyniósł pożądane efekty, a przede wszystkim był atrakcyjny dla ucznia, zajęcia będą miały charakter obserwacji, eksperymentu i hodowli w realnych warunkach przyrodniczych. Samodzielne posianie i posadzenie roślin, opiekowanie się i posmakowanie owoców pracy, pozwoli uczniowi na zainteresowanie się zdrową żywnością, zachęci do ogrodnictwa i poszanowania przyrody. Zajęcia mają również wyposażyć uczniów w podstawowe umiejętności praktyki ogrodniczej. 

 

Cele innowacji:

 • Zaciekawienie światem roślin użytkowych (jadalnych, ozdobnych) oraz rozbudzenie pasji poznawczych;
 • Motywowanie uczniów do poznawania zasad uprawy roślin w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały
 • Budowanie zasobu praktycznych umiejętności ogrodniczych.
 • Zachęcanie uczniów do prostych prac ogrodniczych;
 • Uświadomienie uczniom, że żywność można samemu wyhodować; Kształtowanie i doskonalenie nawyków ekologicznych, umiejętności planowania, prowadzenia obserwacji, oceniania wyników, wyciagania wniosków z sukcesów i porażek ogrodniczych, współpracy w zespole;
 • Kształtowanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem, atlasem, kataogiem roślin;
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości i przydatności w grupie i w przyrodzie.

 

Tematyka zajęć:

 • Obserwacje przyrodnicze i ich dokumentowanie;
 • Uzupełnianie teorii ze świata roślin i zwierząt;
 • Obserwacje długoterminowe i ich dokumentacja;
 • Zasady wysiewania nasion;
 • Zasady uprawy warzyw jednorocznych;
 • Zasady uprawy kwiatów jednorocznych;
 • Zasady upraw warzyw wieloletnich i bylin;
 • Zasady oszczędzania zasobów w ogrodnictwie;
 • Zasady zbiorów.
 • Zmiany w przyrodzie - od czego zależą?;
 • Znajomość roślin w najbliższej okolicy;
 • Rośliny użytkowe - co to jest?;
 • Co to są warzywa?;
 • Rodzaje roślin użytkowych;
 • Zioła i ich uprawa;
 • Krzewy owocowe i ich uprawa;
 • Drzewa owocowe i ich uprawa;
 • Kwiaty domowe i ogrodowe;
 • Wysiew i uprawa wybranych gatunków warzyw;
 • Praktyczne umiejętności w uprawie roślin użytkowych;
 • Dokumentowanie pracy ogrodnika;
 • Zajęcia praktyczne w ogrodzie.

Opiekunem Szkolnego Koła Ogrodniczego jest pani Nina Chmiel.

 

 

Rok szkolny 2018/2019

W bieżącym roku szkolnym realizowane są następujące innowacje:

 • w Punkcie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym "Od małego jestem EKO"
 • w klasach I-III "W 20 godzin po Polsce i Europie"

Innowacja Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny           

Od drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019 w Puncie Przedszkolnym i Oddziale Przedszkolnym jest realizowana innowacja pedagogiczna „Od małego jestem EKO”. Innowacja polega na poszerzeniu treści programowych o całkiem nowe zagadnienia uwrażliwiające dzieci na piękno i poszanowanie przyrody. Dzięki realizacji innowacji dzieci poznają podstawowe zasady ochrony środowiska, możliwe zagrożenia wynikające z niewłaściwej gospodarki człowieka. Celem innowacji jest również rozbudzanie u przedszkolaków zainteresowania otaczającym światem.

Zakładane efekty innowacji:

 • pogłębienie wiedzy i świadomości ekologicznej dzieci
 • rozumienie konieczności dbania i szanowania naszej planety
 • poszerzenie zasobu słownictwa dzieci
 • wdrożenie do dbania o przyrodę wokół siebie (naszej szkoły)
 • uświadamianie potrzeby dbania o naszą planetę

Innowacja w klasach I-III jest realizowana od roku 2016

Cele innowacji:

- rozwijanie zainteresowań obyczajami, tradycjami, historią, muzyką, architekturą, sztuką, literaturą Polski i innych krajów europejskich,

- określenie miejsca Polski i Polaków w Europie,

- kształtowanie postaw zainteresowania otaczającym światem,

- dostarczenie dzieciom możliwości doskonałej zabawy,

- doskonalenie umiejętności pracy z mapą, jako źródłem informacji,

- rozwijanie kreatywności, ciekawości oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Klasa I – tytuł innowacji „Odkrywanie Polski – śladami zamków”

Tematyka zajęć:

- Skarby bodzentyńskiego zamku. Legenda. Tajemnice podziemi. Historia powstania. Właściciele zamku.

- Duch królowej Bony w Chęcinach. Historia zamku, prawda i legenda. Turnieje rycerskie. Cechy dobrego rycerza. Zbroje rycerskie, damy dworu.

- Gdzie więziono Janosika? Historia zamku w Niedzicy. Położenie geograficzne, właściciele, herb zamku.

- Karety i powozy z łańcuckiego zamku. Błękitna dama – dobry duch z Łańcuta. Położenie zamku, wygląd, kolorystyka. Bale na łańcuckim zamku. Moda dworska.

- Czy Boruta strzeże ukrytych skarbów w łęczyckim zamku? Położenie Łęczycy. Najazdy tatarskie. Łęczyca siedzibą pary królewskiej.

- Wawel – najsłynniejszy polski zamek. Mieszkańcy Wawelu. Niewygodny mieszkaniec krakowskich podziemi. Ciekawostki związane z Wawelem. Herb i symbole Krakowa. Historia Twardowskiego.

- Co kalendarz ma wspólnego z zamkiem w Krzyżtoporze? – plan zamku.

- Ogrodzieniec – przykład zamku warownego. Legendy związane z zamkiem. Właściciele zamku.

- Malbork – siedziba zakonu Krzyżaków. Makieta i plany zamku. Rycerz krzyżacki w zbroi. Praca czeladników.

- Warsztaty ceramiczne – modelowanie z gliny wybranego zamku – magnes na lodówkę.

Klasa II – tytuł innowacji „ Odkrywanie Polski – śladami miast”

Tematyka zajęć:

- Nasza Ojczyzna – Polska. Podróż po mapie: stolica kraju, największe rzeki, największe
i najgłębsze jeziora, największe miasta Polski.

- Historia Świętej Katarzyny – Co przyciąga turystów? Spacerkiem po Św. Katarzynie.

- Wadowice – miejsce urodzenia naszego papieża Polaka – Jana Pawła II.

- Święty Krzyż-jedno z najstarszych sanktuariów. Czytanie legendy o Św. Krzyżu.

- Sportowa Warszawa. Stadion Narodowy. Górka Szczęśliwicka, Torwar i inne obiekty sportowe. W zdrowym ciele zdrowy duch.

- księdzem Mateuszem po Sandomierzu –miasto o tysiącletniej historii. Co można zwiedzić w Sandomierzu?

- Warszawskie przysmaki – flaczki i zrazy po warszawsku, pierogi, wuzetka, wołowe roladki, pańska skórka, żurek z kiełbasą i jajkiem w chlebowej miseczce.

- Kartka z Warszawy. Rysowanie, malowanie kartki pocztowej.                    

- Co skrywają warszawskie piwnice ?- ciekawostki i tajemnice piwnic naszej stolicy.

- Lajkonik, czyli konik zwierzyniecki- poznanie ludowej zabawy.

- Zakopane – zimowa stolica Polski; Najwyżej położone miasto naszego kraju. Co można zwiedzić w Zakopanem? Krupówki- jedna z najsłynniejszych ulic w Polsce. Budownictwo w stylu zakopiańskim .

- Warsztaty ceramiczne – modelowanie z gliny herbów poznanych miast – magnes na lodówkę

Klasa III – tytuł innowacji „Odkrywanie Europy – śladami najpiękniejszych zakątków”

Tematyka zajęć:

- Europa – cóż to takiego? Poznanie legendy o powstaniu Europy. Polska w Europie (położenie geograficzne, symbole, tradycje, zabytki, sławni Polacy, muzyka, literatura, kulinaria, bajki, filmy polskie dla dzieci). Założenie Dziennika podróży.

- Kubuś Puchatek – przewodnikiem po Wielkiej Brytanii. Położenie geograficzne, podział administracyjny Wielkiej Brytanii, symbole narodowe. Kultura i życie codzienne mieszkańców wysp. Brytyjska Rodzina Królewska. Najciekawsze zakątki. Znani Brytyjczycy. Zabawy, bajki, filmy dzieci z Wielkiej Brytanii. Zabawy językowe (przypomnienie podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku angielskim)

- Razem z Piaskowym Dziadkiemwyszukujemy wiadomości na temat naszego zachodniego sąsiada. Niemcy – położenie geograficzne, symbole. Co warto zwiedzić w Niemczech? Zabawy dzieci, filmy, muzyka, ciekawostki. Zabawy językowe (poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku niemieckim).

- Podróżujemy z Pinokiem po mapie. Włochy – położenie geograficzne, symbole narodowe. Najciekawsze miejsca Włoch. Kuchnia włoska. Ulubione dyscypliny sportowe Włochów.

Zabawy dzieci, filmy, muzyka, ciekawostki. Zabawy językowe (poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku włoskim).

- Madeline zaprasza nas do siebie. Położenie geograficzne, rzeki, góry, miasta, symbole narodowe Francji. Najciekawsze miejsca. Kuchnia francuska. Paryż – światowe centrum mody. Zabawy dzieci, filmy, muzyka, taniec, literatura. Zabawy językowe (poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku francuskim).

- Grecja kolebka kultury europejskiej. Położenie geograficzne, symbole narodowe. Najciekawsze miejsca. Igrzyska olimpijskie. Mity greckie. Hermes przewodnikiem po Grecji. Zabawy dzieci, filmy, muzyka, taniec. Zabawy językowe (poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku greckim).

Spotkanie z Don Kichotem.Położenie geograficzne, symbole narodowe, rzeki, góry, miasta Hiszpanii. Najciekawsze miejsca. Kuchnia hiszpańska. Zabawy dzieci, filmy, muzyka, taniec, literatura. Zabawy językowe (poznanie podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku hiszpańskim).

Efekty działań:

Projekt „W 20 godzin po Polsce i Europie” to zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci zdobywają wiedzę geograficzną, historyczną, polonistyczną, społeczną poprzez zabawę, ruch przy muzyce, pracę z mapą, planem, tworzenie prac plastycznych.

Dodatkowe korzyści projektu to:

 • Kształtowanie postaw odkrywcy i podróżnika.
 • Podniesienie efektów pracy szkoły.
 • Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.
 • Zainteresowanie dzieci geografią, historią, muzyką, plastyką.
 • Pogłębienie wiedzy przyrodniczej przez dzieci.
 • Czerpanie przyjemności ze zdobywania wiedzy.
 • Nabycie umiejętności pracy nowatorskimi metodami.
 • Uzyskiwanie lepszych wyników nauczania.

Innowacje cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. 

 

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.